Inhoudsopgave tijdschriften
Vul een zoekveld in en klik op of klik om de zoekvelden te wissen.
Klik op dat jaar om het tijdschrift te lezen.
(De laatste zes nummers zijn niet online te lezen)
jaarblz.auteurtitel
1980 2 Ruut Wegman (1) Het Mennersingh
1980 15 K. Meijer (1) Register van het archief van de N.H. kerk Onstwedde
1980 16 M. G. (1) Klederdracht: de hoijcke
1980 17 Jan W. Hiskes (1) Uit oude diaconieboeken
1980 19 Jan W. Hiskes (1) Falkeniershütte - valkenjacht in Ter Maars
1980 24 Ruut Wegman (2) Het Mennersingh (2)
1980 32 Mr. Wubbe Hiskes (2) Het Westerwolds Landrecht van 1470
1980 35 Jan W. Hiskes (2) Gekabelde munten
1980 19 Jan W. Hiskes (2) Falkeniershütte - valkenjacht in Ter Maars (2)
1980 38 G. Hiskes-Knigge (2) Hoe leefde men vroeger in Westerwolde?
1980 39 Redactie (2) Bibliografie van Westerwolde (1)
1980 41 J.H.Neuteboom (2) Westerwolde in poëzie: Rikoa
1980 42 Mr. Wubbe Hiskes (3) Coylers
1980 50 Jan W. Hiskes (3) De Tichelberg
1980 54 J. Drok (3) Hiëroglyfen? Nee, huismerken
1980 55 Jan W. Hiskes (3) Opnieuw de hoijcke
1980 56 S.H. Achterop (3) Vuurstenen dolken in Westerwolde
1980 58 K. Meijer (3) Bibliografie van Westerwolde (2)
1980 61 Jan W. Hiskes (3) Zo ging dat vroeger - straffen
1980 64 Jan W. Hiskes (4) Eens lag Westerwolde aan zee
1980 67 G.P.I. Hiskes-Knigge (4) Aijsingh
1980 73 Mr. Wubbe Hiskes (4) Trouwen, vroeger .....
1980 75 W. Weijman (4) Nog eens: De Tichelberg
1980 78 Redactie (4) Bibliografie van Westerwolde (3)
1980 81 W. van der Wijk (4) Laude
1981 2 G.P.I. Hiskes-Knigge (1) Genealogie Hiskes
1981 10 Jan W. Hiskes (1) Pickardt opgepakt
1981 12 G. Luth (1) Stamtafel Pickardt
1981 21 Redactie (2) De Hasseberg
1981 22 J.H.A. Hazelhoff (2) Een familie Hazelhoff
1981 41 J.W. Hiskes en A. Eenjes (2) Tensing (een zeer oude familienaam)
1981 44 J.W. Hiskes (2) Spinbaarg
1981 46 J.H.A. Hazelhoff (3) Nog eens Hazelhoff
1981 48 C.J. & R.M.A. Wegman (3) Ons Westerwolds Kwartier (kwartierstaat Wegman)
1981 56 G. Main (3) Mein of Main
1981 58 Diverse auteurs (3) Nog eens: De Spinbaarg
1981 63 Diverse auteurs (3) Over urnen en bijpotjes
1981 64 J.W. Hiskes (3) Oude trouwakten
1981 66 J.W. Hiskes (4) Een ontvoering in 1790
1981 69 J.W. Hiskes (4) Oude maten
1981 70 J.W. Hiskes (4) De Heilige Stoel (Liefsting-boerderij Weende)
1981 72 Onbekende auteur (4) De Saksische boerderij
1981 73 H. Gelling (4) Kwartierstaat Gelling
1982 2 H.Gelling (1) Swienetragedie
1982 3 Jan W. Hiskes (1) Uit oude diaconieboeken
1982 5 W. v.d. Wijk (1) Roerige tijden - Bourtange
1982 8 G. Luth (1) Genealogie Luth-Engelkes
1982 2 J. Drok (2) Mollenwaren
1982 4 E.G. Schrage (2) Westerwoldse Kwartieren I (Schrage)
1982 13 F.H. Steenhuis (2) Kwartierstaat Steenhuis-Wubs
1982 24 G. Luth (2) Aanvullingen op de genealogie Luth-Engelkes
1982 25 Redactie (2) Leesoefening oud handschrift
1982 2 K.T. Vrieze (3) De Semslinie
1982 9 G.Hilvers (3) De waarde van het publiceren van genealogieën en kwartierstaten
1982 12 J.W. Hiskes (3) Wolvenjachten
1982 14 J.W. Hiskes (3) Hoe het groeide - Afscheiding in Onstwedde
1982 16 O. Drenth (3) Genealogie Drent(h)
1982 19 A. Eenjes Waren de kloostergoederen van Ter Apel eigendom van Sellingen?
1982 3 C.J. Wegman (4) De Laan (of het onstaan van de Karskenslaan te Onstwedde)
1982 17 J. Drok (4) Uit oude DTB-boeken (o.a. de Nederlandse benamingen voor de kalendermaanden)
1982 21 K.Hensema Jzn. (4) Onbekende bodemvondsten in Westerwolde
1982 22 J.W. Hiskes (4) Familiewapens
1983 2 K.T. Vrieze (1) Boerderijbouw in Westerwolde
1983 6 K.T. Vrieze (1) Richtfeest
1983 7 E.G.Schrage (1) Westerwoldse Kwartieren II (vervolg Schrage)
1983 15 J. Drok (1) Folklore in Westerwolde
1983 17 K. Meijer (1) Bibliografie van Westerwolde (herhaling)
1983 22 Jan W. Hiskes (1) Bourtange door G.S. Koeman-Poel
1983 27 E.G. Schrage (2) Halmingh te Smeerling
1983 33 R. Kraai (2) Noaberschap en gilden
1983 39 C.J. Wegman (2) De Stobben, de Stakenborgh en ..... koster Willem
1983 53 O. Drenth (3) Kwartierstaat Drenth
1983 61 J. Drok (3) Een boerderijboedelbeschrijving uit 1888 van de fam. Ter Borg uit Onstwedde
1983 65 . Prov. Groninger 1859 Den toestand onzer provincie 1859
1983 74 J. Drok (3) Bodemvondsten in en rond Westerwolde
1983 76 J. Drok (3) Remplacant voor de Nationale Militie
1983 81 E.G. Schrage (4) "Molanus", een familie in Westerwolde in de 17e en 18e eeuw
1983 90 GW (2) Bibliografie van Westerwolde
1983 93 J.H.A. Hazelhoff (4) Nog eens: Hazelhoff
1983 96 F.H. Steenhuis (4) Aanvullingen en correcties op de kwartierstaat Steenhuis-Wubs
1983 98 J. Drok (4) De Jachtwet van 1752
1983 101 K.T. Vrieze (4) Om en nabij de Rijksgrens van Westerwolde
1984 3 E.G. Schrage (1/2) Opmerkingen rond het Molanus-onderzoek
1984 5 H. Nijboer (1/2) Ingemetseld in de burcht van Wedde
1984 7 J. Drok (1/2) Het Boerboek van Smeerling 1814
1984 13 G. Wubs (1/2) Bibliografie van Westerwolde (III)
1984 17 C.J. Wegman (1/2) Familieonderzoek over de grens
1984 21 C.J. Wegman (1/2) Het Klooster Ter Apel (de stadsmeijers in het klooster Ter Apel)
1984 41 E.G. Schrage (3/4) Het geslacht Liefstingh
1984 51 J. Drok (3/4) Van armlaken, hozen tot tierentijne schoede
1984 55 C.J. Wegman (3/4) Het klooster Ter Apel (de stadsmeijers in het klooster Ter Apel) vervolg op 1/2
1984 63 J. Drok (3/4) Opkomst boekweit, ten koste van het wild
1984 64 E.G. Schrage (3/4) Het Rechtswezen in Westerwolde vóór de Franse tijd
1984 65 A. Eenjes (3/4) Midwinterblazen ook in Westerwolde?
1984 70 J.H. Neuteboom (3/4) Dreikeuningen (gedicht)
1984 72 G.W. Luth (3/4) Uit de diaconieboeken van Sellingen
1984 74 Mr. W. Hiskes Nogmaals: Het Klooster Ter Apel
1985 5 E.G. Schrage (1) Nogmaals Klooster Ter Apel
1985 7 E.G. Schrage (1) Trouwen of niet?
1985 8 Redactie (1) De Joden van Bourtange/Vlagtwedde
1985 11 E.G. Schrage (1) Banden met Roswinkel I
1985 17 E.H.H.M.Meima-Heida (1) Een jong predikant onder de turfmakers van Mussel
1985 19 F.A. Bergman (1) Kwartierstaat Bergman (uittreksel)
1985 25 G. Wubs (1) Bibliografie van Westerwolde IV
1985 29 C.J. Wegman (2) "Ten Veenhuis", de oudst bekende Richtersbehuizing van Westerwolde te Vlachtwedde
1985 37 E.G. Schrage (2) Molanus
1985 42 E.G. Schrage (2) Waar zoeken?
1985 51 G. Wubs (2) Bibliografie van Westerwolde V
1985 55 Drs. A. Hazelhoff (3) Familiewapen Hazelhoff
1985 65 H. Nijboer (3) Wat was, wat deed een burggraaf ?
1985 68 J.W. Hiskes (3) De slag bij Hahnetange 1649.
1985 72 E.G. Schrage (3) Familiennamen im Landkreis Leer
1985 77 H.M.Braaksma (3) Bibliografie van Westerwolde VI
1985 81 C.J. Wegman (4) Laude, de situatie rond 1829 rond de Erve Warmering
1985 87 F.A. Bergman (4) Ter Apel
1985 89 E.G. Schrage (4) Banden met Roswinkel II
1985 93 J.B. Starke (4) De inzaamling der vrugten in den Jaare 1785
1985 97 H.M. Lups (4) Groningse Kwartieren (kwartierstaat Lups)
1985 104 B.Hazelhof (4) Stamhuis Haselhoff
1985 105 H.M.Braaksma (4) Bibliografie van Westerwolde VII
1985 107 J. Drok (4) Grunnegers
1985 111 D.S. Hovinga (4) Friezen of Chauken?
1986 4 M.J.B. Starke (1) Een Steenhuis te Vriescheloo?
1986 5 M.J.B. Starke (1) Stamboom Onnes-Boelema
1986 6 E.G. Schrage (1) Westerwolde en de 80-jarige oorlog
1986 8 E.G. Schrage (1) Uit het diaconieboek van Klooster Ter Apel
1986 10 E.G. Schrage (1) Banden met Roswinkel III
1986 13 dr.W.A.Casparie Houten Veenwegen, lezing door dr.W.A. Casparie
1986 15 C.J. Wegman (1) Erve Bruggers in Sellingen
1986 24 dr. H. Entjes Het Westerwolds
1986 28 Redaktie (2) Harm Hiskes Stikker, overleden te Ter Apel op 11 febr. 1850. Inventaris van zijn nalatenschap
1986 37 C.J. Wegman (2) Erve Schulten in Wedde
1986 47 Drs. H.A. Groenendijk (3) Archeologie in Westerwolde
1986 51 C.J. Wegman (3) Jacobs-erve te Veenhuizen
1986 58 J.B. Halmingh (3) Halmingh
1986 65 E.G. Schrage (3) De questieuse Mussel I
1986 70 Redactie (3) Sanson-kaarten van Westerwolde
1986 75 G. Hiskes-Knigge en E. en R. Schrage-ten Kate (4) Wybelingh
1986 81 J. Drok (4) drock, druck = drok, druk
1986 84 E.G. Schrage (4) Jipsingboermussel
1986 87 G. Hiskes-Knigge en J.B. Halmingh (4) "Halmingh": aanvullingen en verbeteringen
1986 92 C.J. Wegman (4) Eelsingh-erve te Ellersinghuizen
1987 3 J. Drok (1) Levensboom in allerlei facetten
1987 5 C.J. Wegman (1) Het erve Eefsingh in Veele
1987 13 E.G. Schrage (1) Liefstingh
1987 16 E.G. Schrage (1) Abel Geerds en Geeske Abels
1987 28 E.G. Schrage (1) Beklemmingen
1987 33 J.J. Hoogstins (2) Kaarten van Westerwolde
1987 35 S.H.Achterop (2) Levensboom, aanvulling
1987 36 C.J. Wegman (2) De Dorpsstraat in Onstwedde minstens 400 jaar verhard
1987 40 E.G. Schrage (2) Abel Geerds en Geeske (vervolg)
1987 46 M.J.B. Starke (2) Abel Geerds
1987 52 G. Winkelman (2) Alveringh
1987 56 E.G.Schrage (2) "Settebrieven"
1987 62 S.H. Achterop (3) Heer Edo van Westerwolde
1987 63 C.J. Wegman (3) Nog twee zoons van Wubbe Abels en Janneken Schulten
1987 64 C.J. Wegman (3) Erve Nannings (Onstwedde)
1987 69 C.J. Wegman (3) Erve Naning (Onstwedde)
1987 73 G.P.I. Hiskes-Knigge (3) Nanningh
1987 82 S.H. Achterop (3) Opgraving te Vriescheloo I
1987 83 G. Wubs (3) De naamsaanneming van de familienaam Wubs door een familie uit de buurschap Smeerlingh
1987 89 S.H. Achterop (4) Opgraving te Vriescheloo II
1987 90 G.P.I. Hiskes-Knigge (4) Naeningh
1987 95 H.J. Plenter (4) Huursoldaat in Bourtange
1987 100 C.J. Wegman (4) Erve Bontkes (Wollinghuizen)
1987 107 E.G. Schrage (4) Halm
1987 112 E.G. Schrage (4) De burggraaf in de heerlijkheid Wedde en Westerwolde
1987 113 J. Drok (4) Groninger paard, duif en kip
1988 3 R.A. Ebeling (1) Familienamen in het algemeen en in het bijzonder in Westerwolde
1988 5 C.J. Wegman (1) Erve Bruining (Weende)
1988 11 E.G. Schrage (1) "Halm" (vervolg)
1988 15 F.J. Ebbens, H.J.E. Hartog en M.J.B. Starke (1) Engelkens I
1988 24 Alb. Migchels (1) Kwartierstaat Migchels I
1988 31 J.F.J. van den Broek (2) Westerwoldse bronnen in het gemeentearchief Groningen
1988 33 E.G. Schrage (2) De Burggraaf
1988 35 F.J. Ebbens, H.J.E. Hartog en M.J.B. Starke (2) Engelkens II
1988 43 Alb. Migchels (2) Kwartierstaat Migchels II
1988 49 H. de Jong Hoe een naam gevormd werd
1988 51 J. Drok (2) Levensboom in allerlei facetten
1988 53 E.G. Schrage (2) De Boerrigter
1988 59 C.J. Wegman (3) Erve Folkers (Onstwedde)
1988 67 G.P.I. Hiskes-Knigge (3) De Vlagtwedder kerkklok
1988 71 G. Wubs (3) Smeerling - Metbroek
1988 79 J.S.A.Huizing (3) Een jaar uit het (financiële) leven van Klaasje
1988 82 Alb. Migchels (3) Kwartierstaat Migchels III
1988 89 C.J. Wegman (4) Erve Pollingh (Jipsinghuizen)
1988 96 S.H. Achterop (4) Vuurstenen bijtels als offers
1988 98 E.G. Schrage (4) Roggeprijzen in de eerste helft van de 17e eeuw
1988 101 E.G. Schrage (4) Belastingen I
1988 105 Alb. Migchels (4) Kwartierstaat Migchels IV
1988 109 E.G. Schrage (4) De questieuse Mussel II
1988 112 H.M.Luning (4) Vreemde woorden
1989 3 Drs. H.A. Groenedijk (1) Noordelijk Westerwolde in het licht van recente opgravingen
1989 5 A.J. ter Wisch (1) "Bruining", een aanvulling op de bijdrage "Erve Bruining" door C.J. Wegman nr. 1988/1
1989 7 J.J. Kuiper (1) Strate/Stratingh
1989 10 J. Drok (1) Handsluiting
1989 11 A.J. ter Wisch en E.G. Schrage (1) Kasboek Bruining
1989 13 A.J. Ter Wisch (1) Zandrogge
1989 15 P.E. Dinkla (1) Dinkela/Dinkla
1989 27 Alb. Migchels (1) Kwartierstaat Migchels V
1989 31 E.G. Schrage (2) Invoering van de Hervorming in Westerwolde
1989 34 C.J. Wegman (2) Het oude gemeentehuis van Onstwedde (ook wel Havenstraat 4 of Erve Heilcke)
1989 38 C.J. Wegman (2) Erve Heilcke (Onstwedde)
1989 45 E.G. Schrage (2) Belastingen II
1989 48 C.J. Wegman (2) Een bijzondere akte uit 1649 (met veel namen)
1989 56 Alb. Migchels (2) Kwartierstaat Migchels VI (slot)
1989 63 A.J. ter Wisch (3) Ter Apel vóór 1465
1989 67 C.J. Wegman (3) Het Erve Boeingh te Vlagtwedde
1989 72 C.J. Wegman (3) Erve Boeingh (Vlagtwedde)
1989 84 E.G. Schrage (3) De weg Vlagtwedde - Bourtange
1989 87 C.J. Wegman (3) Een belangrijk stuk uit 1538 I
1989 95 E.G. Schrage (4) De gerichtsvoogd
1989 99 A.J. ter Wisch en C.J. Wegman (4) Elze ter Borg, pastoor in Mitling (Ost-Friesland)
1989 100 B. Hazelhoff (4) Het herondekte klooster te Dallingeweer
1989 103 C.J. Wegman (4) Onstwedder doopvont na bijna vier eeuwen weer thuis
1989 106 G. Luth (4) De Franse revolutie en Westerwolde
1989 108 C.J. Wegman (4) De historie van het oudste nog bestaande huis in Sellingen
1989 112 C.J. Wegman (4) De Sellinger Herberg
1990 3 K. Meijer (1) Tien jaar Vereniging voor Genealogie en Historie Westerwolde
1990 4 Dr. A. Sassem (1) Oorsprong en spreiding van Noord-Oostelijke familienamen
1990 5 F. Veldman (1) Een huwelijksgedicht uit de 17e eeuw (familie Polling uit Jipsinghuizen)
1990 8 E.G. Schrage (1) Het Hoendergeld
1990 11 M. Geikens (1) De landsgrens bij Bourtange
1990 13 C.J. Wegman (1) De Muntschat van Onstwedde
1990 17 C.J. Wegman (1) Het Onweer (Onstwedde)
1990 21 C.J. Wegman (1) Muntvondsten in en nabij Westerwolde
1990 36 G.L. Nobbe, E.G. Schrage en C.J. Wegman (2) Het geslacht Bregenbeek
1990 49 Mr. drs. A. Hazelhoff (2) De borggraaf
1990 51 C.J. Wegman (2) Het huis van de borggraaf
1990 66 C.J. Wegman (3) Het erve Koops te Veele
1990 76 G. Luth (3) De Sellinger herbergen
1990 81 E.G. Schrage (3) Het geslacht Hommes I (een "ambtelijke" familie in Vlagtwedde)
1990 86 J. Drok (3) Een Westerwoldse mark
1990 94 E.G. Schrage (4) Het geslacht Hommes II
1990 100 Redaktie (4) Een Vlagtwedder schoolschrift uit 1845
1990 104 C.J. Wegman (4) Drie Westerwoldse grafheuvels opgegraven
1990 108 C.J. Wegman (4) Een belangrijk stuk uit 1538 II
1990 112 J. Boltendal (4) Het wapen der voormalige gemeente Wedde
1990 114 C.J. Wegman (4) "Stien Eelsingh", schilderes in Staphorst van Westerwolder origine
1991 3 Dr. H. Gras (1) Bronnen voor de geschiedenis van Westerwolde
1991 4 G. Lutters en P.E. Dinkla (1) Genealogie Lutter
1991 15 C.J. Wegman (1) De Vlagtwedder smederij
1991 20 J.P. de Groot (1) Huismerken. Algemeen en in en om het klooster Ter Apel
1991 39 C.J. Wegman (2) Vlagtwedde, huisnummer 30
1991 47 E.G. Schrage (2) De questieuse Mussel
1991 51 C.J. Wegman (2) Genealogie Harding - Sellingen
1991 56 C.J. Wegman (2) Een interessant stuk uit 1504
1991 65 S. Siks (3) Genealogie Siks
1991 83 C.J. Wegman (3) Erve Thees (Sellingen)
1991 98 Ds. W. Horlings (4) Het Huis Horlings (Smeerling)
1991 104 C.J. Wegman (4) Van twee Westerwoldse bibliomanen in de 19e eeuw
1991 119 J. Boltendal (4) De scheiding der markegronden van Wedde in 1849
1992 3 Ir. P.W. Havik (1) Boerderijtypen in Groningen en speciaal in Westerwolde
1992 5 E.G. Schrage (1) Het geslacht Hommes III
1992 16 Derk Wegman (1) Herinneringen van een boerenarbeider in Westerwolde
1992 22 A.J. ter Wisch (1) Nieuw licht op de zuidgrens van Westerwolde
1992 31 E.G. Schrage (2) De Westerwoldse familie Hesse
1992 45 E.G. Schrage (2) Uit het protocol van de drost van Wedde
1992 47 A.J. ter Wisch (2) Groot Onstwedde in de 13e en 14e eeuw
1992 48 E.G. Schrage (2) Uit de Resolutieboeken van Borgemeesteren ende raedt van Groningen
1992 52 J.S.A. Huizing (2) De familie Addinga in Westerwolde
1992 63 Jan Johan Kuiper (3) Uit de bijbel van Hadewijg Geerts Nannings
1992 66 E.G. Schrage (3) Renks/Renken Roswinkel/Vriescheloo
1992 76 S.H. Achterop (3) De Westerwoldse landbouw in het verre verleden I
1992 84 Jan Johan Kuiper (3) Een nuttig recept uit het 18e eeuwse Smeerling
1992 87 E.G. Schrage (3) Die Kommunikanten und Bevölkerungsregister des Amtes Meppen
1992 95 E.G. Schrage (4) Trek naar het noorden
1992 100 Ing. L. Hidding (4) Herinrichting Westerwolde
1992 101 H. Nijboer (4) Het huis van de borggraaf II
1992 105 Jan Johan Kuiper (4) De kwartieren van Jannes Engels Moorlag
1992 111 S.H. Achterop (4) De Westerwoldse landbouw in het verre verleden II
1993 3 Jan Johan Kuiper (1) Parenteel Stroedingh te Ellersinghuizen
1993 13 Drs. A.C. van Oorschot (1) Bevolkingsgeschiedenis van Westerwolde
1993 15 K. Bijsterveld (1) Aanvulling van de breukregisters - Rekeningen van de drost van Wedde, 1611-1614
1993 20 A.J. ter Wisch (1) De Kruisheren van Ter Apel en de strijd om het bestaan
1993 21 E.G. Schrage (1) Een interessant stuk uit 1504
1993 25 Jan Johan Kuiper (1) Een 18e eeuws Smeerlings middel om vossen te vangen
1993 26 G. Luth (1) Claes Aijssinghe, assessor bij het criminele gericht
1993 27 E.G. Schrage (1) Aantekeningen Nanningh/Halmingh. Enige gevoerde processen
1993 35 E.G. Schrage (2) Waar kwamen de Addinga's vandaan?
1993 42 G. Luth (2) Bijbel van de J. en A. ter Borg Stichting
1993 43 G. Luth (2) Fragmentgenealogie aanvangend met Hensum Egges
1993 46 G. Luth (2) Kwartierstaat van Jurrien ter Borg
1993 59 J.S.A. Huizing (2) Familiearchief Lewe, inv.nr. 605
1993 67 Jan Johan Kuiper (3) De kwartieren van Hindrik Hansen Timmer
1993 75 E.G. Schrage (3) Grenskwesties in en rond Westerwolde I
1993 77 J. Boltendal (3) De Willekeur van de gemeente Bourtange uit 1815
1993 82 E.G. Schrage (3) Grenskwesties in en rond Westerwolde II
1993 85 Jan Johan Kuiper (3) De kwartieren van Hilvert Jans Hoiting
1993 89 E.G. Schrage (3) Uit het Ortsippenbuch Nüttermoor, deel 1.
1993 95 Jan Johan Kuiper (4) Parenteel van Geert Nannes te Sellingen
1993 115 E.G. Schrage (4) Grensgeschillen in en rond Westerwolde II: de Barkelazwette of -sloot
1993 119 E.G. Schrage (4) Tiendland bij Onstwedde
1994 1 Jan Johan Kuiper (1) De kwartieren van Renske Elzes Bruggers
1994 8 E.G. Schrage (1) Grensgeschillen in en rond Westerwolde IIb: de Barkela/Barlage sloot of zwette
1994 10 Dr. Fokko Veldman (1) De taal van Westerwolde
1994 20 S.H. Achterop (1) Bommen Berend; historie en folklore
1994 28 Jan Johan Kuiper (2) Memoriale Deductie (transcriptie)
1994 31 Mr. A.E. Noordhuis (2) Over de Lauder goederen
1994 35 Jan Johan Kuiper (2) De veronderstelde afstamming van Harmke Memes - (erflaatster van de Lauder goederen)
1994 36 Jan Johan Kuiper (2) Het nageslacht van Albert Memes (en Engele Sickes?) of "De familie Edes te Hoorn (Wedde)" I
1994 63 Jan Johan Kuiper (3) Het nageslacht van Albert Memes (en Engele Sickes?) of "De familie Edes te Hoorn (Wedde)" II
1994 84 Bram van der Laan (3) Huwelijken van Westerwolders te Anloo
1994 85 E.G. Schrage (3) Het veer te Wedde
1994 91 E.G. Schrage (4) Grensgeschillen in en rond Westerwolde III: Jipsinghuizen contra Onstwedde
1994 95 G. Luth (4) De schulden van Harm Hilverts Coylers
1994 105 E.G. Schrage (4) De Gaerelanden bij Blijham en enige families met belangen aldaar
1994 108 Bram van der Laan (4) Huwelijken van Westerwolders in Drenthe
1994 109 Jan Johan Kuiper (4) De kwartieren van Scholte Roelfs Besselingh
1995 3 E.G. Schrage (1) Gansevoort
1995 9 S.H. Achterop (1) Opgraving in Midwolda
1995 10 J.S.A. Huizing (1) Schoolmeesterrapporten in 1828
1995 14 W. Horlings (1) De zegels in de loop der tijden - Samenvatting van de inleiding door dhr. J. Meinema
1995 16 D. Poortinga (1) Stamreeks Ornatolerius (Zie voor aanvullingen en verbeteringen jrg. 17, 1996/1)
1995 18 Bram van der Laan (1) Huwelijken van Westerwolders in Drenthe, Gasselte, Gieten
1995 19 E.G. Schrage (1) Belastingzaken
1995 23 E.G. Schrage (1) Grensgeschillen in en rond Westerwolde IV, Jipsinghuizen/Sellingen
1995 24 E.G. Schrage (1) Grensgeschillen in en rond Westerwolde V, Smeerling/Onstwedde
1995 31 E.G. Schrage (2) Geert Egberts x Fenne Geerts en hun nazaten
1995 37 E.G. Schrage (2) Gebrandschilderd glas in en rond Westerwolde
1995 39 B.J. Harding (2) Kolonisatie van zuidelijk Westerwolde in de Middeleeuwen
1995 41 E.G. Schrage (2) Westerwolds bezit in noordelijker streken
1995 45 Jan Johan Kuiiper (2) De kwartieren van Harmke Ottes - (Aanvullingen in jrg. 17, 1996/3, blz.. 65)
1995 47 G. Luth (2) Tolbrug en waag te Wedde
1995 48 G. Luth (2) Classicale verhandelingen
1995 59 D. Valck Lucassen (3) Westerwolder import I: Voorouders van Trijntje Peters Brunts e.v. Hindrick Mennes
1995 72 Jan Johan Kuiiper (3) Wegens schenken na die begrafenisse
1995 79 E.G. Schrage (3) Allochtone families in Westerwolde
1995 87 Jan Johan Kuiper en G.P.I. Hiskes-Knigge (4) Tammes
1996 3 L.H. de Boer (1) Im memoriam Egbert Garrelt Schrage
1996 9 L.H. de Boer (1) Im memoriam Wubbo Jan Hommes
1996 4 Jan Johan Kuiper (1) Vulling
1996 4 Jan Johan Kuiper (1) Genealogische adviesdag 1996
1996 5 Dieuwke Valck Lucassen (1) Westerwolder import II: Voorouders van Hindrick Mennes e.v. Trijntje Peters Brunts Mennes
1996 14 G.Luth (1) Onstwedde: Hardnekkig Paaps
1996 15 G.Luth (1) Wedde en de Weddermarkt
1996 20 G.Luth (1) Ernestus Molanus - Predikant van Onstwedde 1712-1734
1996 26 H. Delies-Nie (1) Aanvullingen en verbeteringen stamreeks Ornatholerius (Zie jrg. 16, 1995/1, blz. 16)
1996 31 Petronella J.C. Elema (2) Cosma (Boertange) - Een eerdere versie verscheen in Gruoninga 19 (1974), blz. 42
1996 35 J.Potze (2) Het geslacht Potze afkomstig uit Roswinkel - Veen Jan uit "een jachtpartij" de verbindende schakel
1996 42 Harm Luiring (2) Met de helm op geboren (over Ter Borg)
1996 44 Harm Luiring (2) Verdeling van de Wessinghuizer Boermarke
1996 48 J.S.A. Huizing (2) Uit G.A.G., Rood na Reductie, 371: (Rekeninge van Edzart Rengers ten Post)
1996 52 Jan Johan Kuiper (2) De kwartieren van Albert Willems Kluver
1996 59 Petronella J.C. Elema (3) Doorlag als Moorlag-variant (Gruoninga 1975, blz. 57-62, 91-96 en 139-144 en 1977, blz. 23-24, Familie Noorlag en Moorlag)
1996 65 Jan Johan Kuiper (3) Aanvullingen op de kwartieren van Harmke Ottes (1787-1831) op jrg. 16, 1995/2, blz. 45 e.v.
1996 66 J.S.A. Huizing (3) De Molenplaats te Vriescheloo
1996 78 J. Boerhave-Migchels (3) Het Canaal
1996 81 G. Luth (3) Landmetersrapport voor Harm Schuiring
1996 87 J.S.A. Huizing (4) De families Koets en Witkop te Vriescheloo (voor een vervolg zie: De familie Witkop te Vriescheloo, jrg. 18, 1997/2, blz. 31)
1996 97 G. Luth (4) In 1810 de eerste school te Nieuwe Stadskanaal
1996 98 J.S.A. Huizing (4) De bruggen waren weer eens stuk
1996 99 J. Potze (4) Klooster Ter Apel , Kroniek van Worden en Vergaan - (door G.W. Spitzen uit Maandblad Groningen, no. 11, jan. 1921)
1997 3 J. Roskes (1) Roskes
1997 7 J.S.A. Huizing (1) Inkomsten en uitgaven van de familie Lewe15-86-1589 uit hun Westerwolds bezit
1997 15 Jan Johan Kuiper (1) De kwartieren van Engeltien Engels (Huisingh)
1997 19 Martien Stege (1) Boeiende beschrijving prehistorie Oost-Groningen door Henny Groenendijk - (beschrijving dissertatie)
1997 23 J.S.A. Huizing (1) De klok van Onstwedde
1997 23 J.S.A. Huizing (1) De Ter Apeler Meijers
1997 31 J.S.A. Huizing (2) De familie Witkop te Vriescheloo (Een vervolg op de familie Koets en Witkop te Vriescheloo, jrg. 17, 1996/4, blz. 87)
1997 39 G. Luth (2) De schulden van dr. Sicco Schiphorst, Veele, 1761
1997 54 M.J. Hofman (2) Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)
1997 56 Redactie (2) Van de voorzitter (In memoriam Geert Wubs)
1997 59 J. Potze (3) Genealogie van het geslacht Potze
1997 78 W.Bakker (3) Woar birst doe aine van? (kwartiestaat)
1997 87 J. Potze (4) Genealogie van het geslacht Potze (vervolg) - (Zie voor het vervolg: jrg. 23, 2002/1, blz. 77)
1997 98 H. Kuper Boek Genealogie Halming/Halm komt uit
1997 99 J.S.A. Huizing (4) Het erve Hilwerts/Elzes te Vriescheloo
1998 2 J. Engelkes Vlagtweddervolkslied
1998 3 J. Potze (1) Genealogie van het geslacht Potze (vervolg)
1998 31 H. Kuper (2) De boeldag van Freerk Boeles Halmingh in 1830
1998 35 R. Georgius (2) De Barckela Sloot of de Barckela Swet
1998 38 J. Boltendaal (2) Schoolmeesterrapporten
1998 40 B.G. Schuring (2) Verslag inleiding C.G. Reinders Boerderijen in Groningen
1998 42 J. Potze (2) Genealogie van het geslacht Potze (vervolg)
1998 52 M.J. Hofman (2) Waor bist du aine van? (Kwartiestaat Lambert Egbert Huijing)
1998 54 F. Jager (2) Westerwolde mailinglist
1998 59 A. Ensink-Meems (3) Inventaris van de boerderij van Grietje Roelfs Bruggers in 1822
1998 63 Bert Schuring (3) Inleiding door C.J. Wegman over het boek: Het kerspel Onstwede II, de gehuchten
1998 65 Herman ter Veen (3) Novemberland (van dichter Koos Schuur) - Een hommage aan de Groninger veenkoloniën
1998 66 Pia Scheper (3) Woar bist doe aine van? (kwartiestaat)
1998 68 L. Kroeze (3) De jonge Jeude?
1998 70 J. Potze (3) Genealogie van het geslacht Potze (slot)
1998 87 Petronella J.C. Elema (4) Nieuwenhuis te Boertange
1998 91 Antonia Veldhuis (4) De kleurrijke predikant van Wedde (Theodorus Schmaal)
1998 96 Jan Johan Kuiper (4) Waor bist doe aine van? (kwartiestaat)
1998 98 Frits Bergman (4) Verslag excursie Ter Apel/ Münster
1998 100 J.S.A. Huizing (4) Erve nr. 63 te Vriescheloo
1999 3 Theo Hofman (1) Stoedinck/Stoedingh/Stroeding/Streuding/Streuning/Streunding/Streun/Strending - Variaties op een familienaam I
1999 7 Frits Bergman (1) Ter Apel in de loop der tijden, deel I
1999 10 Johan Veldhuis (1) Waor bist doe aine van? (kwartierstaat)
1999 12 J.S.A. Huizing (1) De familie Buir/De Boer en hun opvolgers (I) - Erve 10 te Vriescheloo
1999 17 A. Ensink-Meems (1) Antwoorden op vragen jrg. 1998/3, blz. 59, over de inventaris van de boerderij van Grietje Roelfs Bruggers
1999 18 J.S.A. Huizing (1) De familie Buir/De Boer en hun opvolgers (II) - Erve 11 te Vriescheloo
1999 23 R.Georgius (1) Het Boelo Tijdenskanaal: dichters contra en pro
1999 25 Bert Schuring (1) Inleiding door dr. Gerding over vier eeuwen turfwinning in Groningen (1550-1950)
1999 31 J. Potze (2) Genealogie Wijnholds (I)
1999 36 F.A. Bergman (2) Ter Apel in de loop der tijden (deel 2)
1999 40 Pia Scheper, Jan Johan Kuiper en Theo Hofman Woar bist du aine van? (kwartierstaat G.P.I. Hiskes-Knigge)
1999 42 P. Scheper (2) Het geslacht Halming van Smeerlinkg
1999 43 B.G.Schuring (2) Adel en patriciaat in Stad en Ommelanden - Samenvatting van de inleiding gehouden door drs. R.H. Alma
1999 44 mw. Bultman-Linzel (2) Vraag: Foto Jager/Smit
1999 46 Henk Hartog (2) Brand te Wedde op 20 april 1681
1999 47 R. Georgius (2) Jan Lammert Veeman, Schatter van het kanaal door Westerwolde
1999 48 A. Hazelhoff (2) Tweede deel familiekroniek Haselhoff
1999 49 P.J.C. Elema (2) Genealogie Apotheker
1999 59 G. Luth (3) Gesneuvelde militairen 1813 & 1814
1999 62 J. de Boo (3) Heraldiek (met aanvullingen van B.G. Schuring)
1999 67 J. Potze (3) Genealogie Wijnholds (I)
1999 72 W. Uil (3) Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)
1999 74 F.A. Bergman (3) Ter Apel in de loop der tijden (Deel 3)
1999 78 Theo Hofman (3) Resultaten van de enquête/inventarisatie
1999 79 Jan Johan Kuiper (3) Familie Wierwille / Weerwil uit Ladbergen (Graafschap Bentheim)
1999 82 Theo Hofman (3) Verslag Ahnenbörse Nordhorn
1999 87 Theo Hofman (4) Stoedinck/Stoedingh/Stroeding/Streuding/Streuning/Streunding/Streun/Strending - Variaties op een familienaam II
1999 90 P.A. Luppe (4) Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)
1999 92 J. Potze (4) Genealogie Wijnholds (slot)
1999 105 Redacte (4) Aanvullingen en correcties
1999 106 Redacte (4) Vragen van leden aan leden
1999 111 F.A. Bergman (4) Ter Apel in de loop der tijden (slot)
2000 3 Antonia Veldhuis (1) Kwartierstaat van Jantje Jans - Van Tui(j)nen, Tuin(c)ker enz. (zie ook aanvulling in jrg. 21, 2000/2, blz. 38)
2000 7 B.G. Schuring (1) Hannekemaaiers en Hozevelinks - Samenvatting van de inleiding gehouden door O. Knottnerus
2000 17 Theo Hofman (1) Het 'zwarte schaap' (Eltje Hindriks Haan)
2000 21 Redactie (1) Hazelhoff Bulletin: Beste familieblad van Nederland!
2000 22 P.A. Luppe (1) Waor bist doe aine van? (kwartierstaat correctie)
2000 24 H. Kersten (1) Waor bist doe aine van? (kwartierstaat)
2000 28 Redactie (1) Vragen van leden aan leden
2000 31 G. Luth (2) Theodorus Schmaal, predikant te Wedde 1760-1783
2000 38 Redactie (2) Aanvullingen en correcties: op artikel kwartierstaat van Jantje Jans van Tui(j)nen, Tuin(c)ker enz. (blz. 3)
2000 39 P. Scheper (2) Stadskanaal, lint langs het water (boekbespreking)
2000 40 M.J. Hofman (2) Stoedinck/Stoedingh/Stroeding/Streuding/Streuning/Streunding/Streun/Strending Variaties op een familienaam (slot)
2000 48 G.L. Nobbe (2) Wedde 850 jaar
2000 50 H. Garst (2) Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)
2000 52 M.J. Hofman (2) Groninger Scheepvaart, scheepsbouw en visserij - Inleiding gehouden door W. Kerkmeijer
2000 54 Redactie (2) Vragen van leden aan leden
2000 59 J.S.A. Huizing (3) "De Noord ook wel "De Prengerij" te Vriescheloo
2000 67 bestuur (3) In memoriam Jan Potze
2000 68 F. Darwinkel (3) Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2000 70 drs. R. Broekhuis (3) Het klooster Ter Apel
2000 74 S.W. Schortinghuis (3) Bourtange
2000 76 Redactie (3) Aanvullingen en correcties op jrg. 21, 2000/2, blz. 40 (Stroedinck/Stroedingh etc.)
2000 77 K. Bijsterveld (3) Eigenerfden en schatgeveren van Bliiham 1670
2000 78 J. Potze (3) Een andere Potze-familie
2000 80 P. Scheper (3) Het Streekhistorisch Centruk (SHC) in Stadskanaal
2000 81 G. Wilts en J. Velthuis (3) Onstwedde op internet
2000 82 K. Bijsterveld (3) Hoendergeldregister 1672/1673 Bellingwolde
2000 87 R.Georgius (4) Abnormale weergesteldheden van 1573 tot 1795
2000 90 P.J. C. Elema (4) Kistenkas(t)
2000 93 G. Luth (4) Kwartierstaat van de gebroeders Wilke Roelf Hesse (1894-1987) en Roelf Hesse (1896-1964)
2000 94 R.J. Kruiter (4) Kruiter
2000 96 G.L. Nobbe (4) Waor bist du aine van? (kwartierstaat)
2000 98 S.W. Schortinghuis (4) Sijze Wilto Schortinghuis 1840-1931 - Herinneringen uit mijn leven (deel I)
2000 103 B. Wilzing (4) Richtfeest in Sellingen (gedicht uit juni 1825)
2000 105 Jochem G. Abbes (4) Grensstreek of "buitenland": Het bekende en onbekende Emsland (deel I: Schloß Dankern en Landegge); Verslag van een excursie
2001 3 E.E. Having (1) Voorouders van Gepke Jans uit Onstwedde
2001 6 JosLippold (1) Verslag van een opgraving Klooster Ter Apel
2001 8 J.J. Kuiper (1) Waor bist doe aine van? (Kwartierstaat van J. Hids)
2001 10 S.W. Schortinghuis (1) Herinneringen uit mijn leven (II)
2001 12 M.J. Hofman en P. Scheper (1) Familie-onderzoek in Duitsland - Samenvatting van de inleiding door ds. J. Ringena
2001 16 D. Valck Lucasen-Klare (1) Rampspoed - Aantekeningen in het kerkregister van Wijmeer door predikant Eilard Asler
2001 17 J.S.A. Huizinga (1) De Hillege Horn te Vriescheloo (veldnaam bij Vriescheloo)
2001 20 J.G. Abbes (1) Grensstreek of "buitenland": Het bekende en onbekende Emsland (deel II: Meppen)
2001 25 P. Scheper (1) Boekbespreking: Genealogie Alting door G. Alting
2001 31 E.M. Stedehouwer-Rouppé, e.a. Westerwolder import: Rouppé
2001 35 L.Kuiper (2) Mysterie rond de kerkklok van Veelerveen
2001 36 M.J. Hofman (2) De hel van Jipsinghuizen - Samenvatting van de inleiding gehouden door Cees Stolk
2001 38 D. Valck Lucasen-Klare (2) Schering en inslag: weefsels en stoffen
2001 40 P. Scheper (2) Het Bisdomarchief van Osnabrück
2001 46 Sijze Wilto Schortinghuis (2) Herinneringen uit mijn leven (III)
2001 44 J.J. kuiper Woar bist doe aine van? Kwartierstaat van W. Bessembinders
2001 46 D. Valck Lucasen-Klare (2) Westerwolder import (III): Voorouders van Hindrick Mennes en Trijntje Peters Brunts Mennes
2001 55 P. Scheper (2) Boekbespreking: Van Kooijker tot Schut(te)
2001 59 J.S.A. Huizing (3) Dorpstraat 14 te Vriescheloo (Zie ook aanvullingen op blz. 94.)
2001 64 H.J. Versfelt (3) De Franse kaart van Westerwolde (1812)
2001 69 S.W. Schortinghuis (3) Herinneringen uit mijn leven (IV, slot)
2001 72 A. Veldhuis (3) Breuckeldach gehouden op ..... Een fascinerende bron
2001 75 G. Luth (3) Jan Hendrik Neuteboom (Vlagtwedde 1865-Den Haag 1929)
2001 77 M.J. Hofman (3) Breuken van het gericht van Bellingwolde en Blijham c.a. 1568-1806 (met hiaten)
2001 78 G. Luth (3) Kwartierstaat van Jan Hendrik Neuteboom
2001 77 G. Luth (3) Kwartierstaat van Wimina Fekken
2001 80 drs. G.W. Spelde (3) Waor bist doe aine van? (kwartierstaat)
2001 82 bestuur (3) Een centrale database?
2001 82 F.L. Scholten (3) Een toevallige vondst in Zwolle
2001 87 ing. B. Hazelhoff (4) Steenhuizen in Westerwolde (I): Nieuw licht op de eerste Addinga's
2001 94 Redactie (4) Aanvullingen en correcties: Op artikel Dorpstraat14 Vriescheloo, jrg. 22, 2001/3, blz. 63
2001 95 B. Roossien (4) Winschoter Courant in Streekhistorisch Centrum op cd-rom
2001 96 H.R. Aiking (4) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (I)
2001 98 M.H. Gerbers-Sraatman (4) Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2001 100 R. Remkes (4) Westerwoldse breuken in Osnabrück 1498-1507
2001 104 P. Scheper (4) Boekbespreking: Genealogie van de Westerwolder geslachten Huiges, Hids, Huitsing, Frouws door H. Luring
2001 105 Redactie (4) In memoriam: S.H. Achterop
2001 105 drs. J.G. Abbes (4) Excursie naar de Krummhörn
2001 108 A. Joh. Smit (4) Zwerftochten in Westerwolde I
2002 2 H.R. Aiking (1) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (II)
2002 6 G. Luth (1) Ordonnatie op het kerkpad van Wedde 19-11-1739
2002 7 J.H. Potze (1) Genealogie van het geslacht Potze (Vervolg op jrg. 18, 1997/4)
2002 9 G.L. Nobbe (1) 125 jaar Baptisten Gemeente in Vriescheloo
2002 10 A. Rinzema (1) Van Emo tot Ubbo (Verslag van een lezing) - Groninger geschiedschrijvers van de 13e tot de 16e eeuw
2002 14 K.F. Beumee (1) Even veurstellen - Beumée
2002 16 Redactie (1) Telefoonboeken uit 1954 (Terwisch en Blijham)
2002 17 Chr. Koens (1) De moordaanslag op richter Ten Veenhuis (1525)
2002 19 B. Roossien (1) Boekbespreking: 'Speurtocht naar de Emslandkampen. Vijftien verschrikkelijke kampen net over de grens ....' door Pieter Albers
2002 20 A.Joh. Smit (1) Zwerftochten door Westerwolde (II)
2002 24 K.F. Beumee (1) Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2002 30 A. Veldhuis (2) Jan Jansen Vorenholt (advocaat)
2002 36 Geert Wilts (2) Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2002 38 P. Scheper (2) Recensie: Genealogie Tammes van Jarke Tammes
2002 38 J. Tammes (2) Genealogie rond een paar oude foto's - Fragmentgenealogie Tammes
2002 41 H.R. Aiking (2) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (III)
2002 43 E. Bulder (2) Cultuur Historisch Centrum Oldambt en Westerwolde
2002 45 M.J. Hofman (2) Een boerenplaats op de Heemen te Blijham (Zie correctie op blz. 57)
2002 50 J.G. Abbes (2) Het beklemrecht
2002 53 G. Luth (2) Harding in de stad Groningen (De naam komt ook voor als Harwerinck, Harweringe en Herwingh)
2002 54 Bestuur (2) In memoriam: mevr. G.P.I. Hiskes-Knigge
2002 56 Redactie (2) Vragen van leden aan leden
2002 57 Redactie (3) Correcties en aanvullingen (Geertje Aikes Waning moet zijn Warring op blz. 49)
2002 58 K. Bijsterveld (3) Beishuizen
2002 70 P. Scheper (3) Recensie: Een boerderij vertelt...- (Boerderij Wessinghuizerweg 19 te Onstwedde)
2002 71 H.R. Aiking (3) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (IV)
2002 75 B. Roossien (3) De cultuur rond dood en begraven in de provincie Groningen (Samenvatting van de dialezing door R. Wobbes)
2002 76 Redactie (3) Boerderijenboek van Vriescheloo
2002 77 J.S.A. Huizing (3) De strijd tegen het water
2002 82 T. Smit (3) Waor bist du eine van? (kwartierstaat)
2002 84 L. Roobol (3) Uw voorouders op internet?
2002 86 H.R.Aiking (4) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (V)
2002 89 Redactie (4) Boerdrijenboek Vriescheloo
2002 90 H. Versfelt (4) De Hottinger-kaarten van Westerwolde (1788-1729)
2002 94 J.S.A. Huizing (4) Veldnamen in Vriescheloo - De eigenaren van het Uileholt (familie Sijmens) - (Zie rectificatie jrg. 23, 2003/1, blz. 11)
2002 100 F.A. Bergman (4) Waor bist du aine van? (Kwartierstaat)
2002 102 J.G. Abbes (4) Oldenburg & Kloster Hulde - Verslag van een excursie
2002 105 Redactie (4) Telefoonaansluitingen 1954 (Ter Apel)
2002 106 A.Joh. Smit (4) Zwerftochten in Westerwolde (III)
2003 2 K. Bijsterveld (1) Een nederslag gepleegd in 1620. Moord op Luiken Engels - De zaak van Geert Coenes
2003 5 G. Fennema (1) Vraag over een gedicht
2003 6 H.R. Aiking (1) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (VI)
2003 8 A. Migchels (1) Wersterwolds export. Drie generaties Maarsingh in den vreemde
2003 11 Redactie (1) Rectificatie (Verkeerd kaartje bij artikel over de Uileholt)
2003 12 J.S.A. Huizing (1) Nieuwjaarswensen
2003 15 P. Scheper, J.Z. Zwaag (1) Boek: "De glaspioniers in het veen: de historie van de glasindustrie van Drenthe, Groningen en Overijssel in de 19e eeuw"
2003 16 B. Roossien (1) Boerderijen in het kerspel Vriescheloo. De bewoningsgeschiedenis van Vriescheloo en Lutjeloo - lezing van J.S.A. Huizing
2003 18 Redactie (1) Uitspraak in een geschil uit 1327 tussen ingezetenen van Weerdinge en het klooster Schildwolde
2003 20 Redactie (1) De zilveren vogel (IV)
2003 25 G. Nobbe (1) Afkoop van de Krabbenbrug bij Wedde
2003 30 A. Veldhuis (2/3) Ick, ondergeschreven Willem Jans Howing - Strubbelingen in het leven van een dorpsschoolmeester in de 17e eeuw
2003 35 P. Scheper (2/3) Wie kent ... Maria Meijering
2003 36 Jan Wilzing (2/3) Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2003 40 P. Scheper (2/3) Hilgen
2003 41 B. Roossien (2/3) De industriële ontwikkeling in de Oostgroninger Veenkoloniën
2003 45 Redactie (2/3) De zilveren vogel (slot)
2003 46 Redactie (2/3) Bladvulling (advertenties)
2003 47 Redactie (2/3) Telefoonaansluitingen 1954: Vlagtwedde en Vledderveen
2003 48 R. Georgius (2/3) Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2003 50 H.R. Aiking (2/3) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (VII)
2003 53 J.S.A. Huizing (2/3) De Tolbrug bij Wedde
2003 56 K. Bijsterveld (2/3) De familie Franck. Het nageslacht van meester Henk van Onstwedde
2003 68 G. Nobbe (2/3) Geslachten worden families (Nobbe, Kruizinga en Jacobs)
2003 74 Theo Hofman (4) De Leestermeeden of Holtjerheerd in Blijham
2003 78 Pia Scheper (4) De emigratie van Geert Huls
2003 80 B. Roossien (4) De voorgeschiedenis van de Groninger (Oldambster) boerderij - Samenvatting van de dialezing van dr. O. Knottnerus
2003 81 G.L. Nobbe (4) 75 Jaar Christelijk onderwijs in Vriescheloo
2003 82 B. Roossien (4) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (VIII)
2003 85 B. Roossien (4) Boekbespreking: Vledderveen, de jongste Groninger Veenkolonie
2003 87 Redactie (4) Telefoonaansluitingen in 1954: Onstwedde
2003 87 Redactie (4) Activiteit Kloosterkerk Ter Apel
2003 88 Redactie (4) Vragen van leden aan leden
2003 88 J. Bont (4) Stamreeks Bont
2003 89 Redactie (4) Telefoonaansluitingen in 1954: Sellingen, Bourtange en Boven Alteveer
2003 90 drs. J.G. Abbes (4) Osnabrück & Stift Börstel
2004 2 R. Remkes (1) Een nieuw stukje Nederland (oorkonde Klooster Ter Apel)
2004 6 H. Wubs (1) De barre winter van 1928-1929
2004 8 Redactie (1) Vragen van leden aan leden (I)
2004 8 dr. E. Knol (1) De Westwerwoldse kamer in het Groninger Museum
2004 12 E.M. Roefsema (1) Woar bist du aine van? (I) (kwartierstaat)
2004 14 H.R. Aiking (1) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (IX)
2004 19 Redactie (1) Vragen van leden aan leden (II) (Rouw x Moorlag)
2004 20 G.L. Nobbe (1) Stamreeks geslacht Trenning
2004 21 J. Boerhave-Migchels (1) Op goed geluk! Westerwolds export (familie Boerhave)
2004 24 J.H. Geertsema (1) Woar bist du aine van? (II) (kwartierstaat)
2004 30 P.J.C. Elema (2) Niet elk schot is een Eendvogel ... (Vlagtwedde)
2004 34 J.H.Geertsema (2) Juwelier of dagloner? (Spa)
2004 35 J.S.A. Huizing (2) Een belasting verhoging
2004 37 J .Boerhave-Migchels (2) Catharina (Trijntje) Bloothooft (Zevenhoven ZH 1811-Bourtange 1855)
2004 39 R. Wegman (2) Westerwolders en hun woningbezit. De marke Wedde
2004 42 W. Bakker (2) Hai druig, en wie? (gedicht)
2004 44 J .Boerhave-Migchels (2) Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2004 46 B. Roossien (2) Open monumentendag 2004 in Onswedde
2004 47 Redactie (2) Vragen van leden aan leden
2004 47 Redactie (2) 1 Harm Harms Rouw x Christina Harms Moorlag
2004 47 Redactie (2) 2 Stamreeks Trenning
2004 49 Redactie (2) Nieuwe publicaties
2004 49 Redactie (2) Mijn oma Margrietha (familie Maarsingh) door A. Migchels.
2004 49 Redactie (2) Die Familien der Kirchengemeinde Wymeer (1712-1900) door R. en Chr. Koens
2004 53 Redactie (3 +4) Van de redactie
2004 54 R. Wegman (3 +4) De 'missing link' van erve Heijes in Vriescheloo
2004 58 H.R.Aiking (3 + 4) De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (X)
2004 65 P. Scheper (3 + 4) Wie kent De voorouders van Hindrik Jans en van Annigje (Anke) Alberts
2004 66 J. Siepel (3 + 4) Vragen (familie Siepel)
2004 67 H. Paul (3 + 4) Het drieluik te Bourtange als voorbeeld van zeventiende-eeuwse protestantse kerkdecoratie in de Nederlandse Republiek
2004 72 L.T.W.H. Nieland (3 + 4) Waor bist du aine van (kwartierstaat van L.T.W.H. Nieland)
2004 74 G.L. Nobbe (3 + 4) Het arbeidersleven in vroegere jaren
2004 78 H. Luring (3 + 4) Waor bist du aine van (kwartierstaat van H. Luring)
2004 80 J.S.A. Huizing (3 + 4) Een belangrijk testament uit 1590 (van Elisabeth Addinga)
2004 85 B. Roossien (3 + 4) Tijdschriften en jaarboeken
2005 2 G. Luth (1+2) Leem - Ter Apeler meiers tegen Sellinger boeren
2005 7 E. Roelfsema (1+2) De nakomelingen van Harmannus Tammes Tammes
2005 10 J.G. Abbes (1+2) Bonifatius, "Brenger van het Goede" - Excursie naar Dokkum en Metslawier
2005 15 B. Roossien (1+2) Waterbeheer in Westerwolde
2005 17 H.R. Aikking (1+2) Het klooster Ter Apel na dezen
2005 23 R. Georgius (1+2) "Herdenking van een reisje na het Klooster Ter Apel om hout te halen"
2005 25 H.J. Versfelt (1+2) De Huguenin-kaarten van Groningen
2005 29 B. Roossien (1+2) Westerwolders en hun woningbezit: Het klooster Ter Apel
2005 31 R. Koens (1+2) De Familien der Kirchengemeinde Stapelmoor 1709 bis 1900 (omvat ook het dorp Diele en de gehuchten Stapelmoorderheide en Dielerheide)
2005 31 Redactie (1+2) Jubileum: Vereniging voor Genealogie en Historie "Westerwolde" bestaat 25 jaar
2005 32 Redactie (1+2) Uit het telefoonboek van 1954 (Jipsinghuizen)
2005 32 Redactie (1+2) Nostalgie (foto van Station in Stadskanaal)
2005 38 F.A. Bergman (3) 25 jaar Vereniging voor Genealogie en Historie "Westerwolde"
2005 39 B. Roossien (3) Een korte kroniek van Westerwolde
2005 44 H. Waarsing (3) Parenteel van Heije Waersinck (geb. a. 1540)
2005 57 J.S.A. Huizing (3) De familie Arenberg
2005 61 Redactie (3) De Bellingwolder glazen
2005 63 Redactie (3) De Goudse glazen
2005 65 B. Roosien (3) De Kruisheren - (Samenvatting van de lezing gehouden door L.J. Houwing op 18 juni 2005)
2005 67 H. Westerman (3) Veurstellen
2005 67 R. Legdeur (3) Veurstellen
2005 68 Redactie (3) Kwartierstaat Geert Wubs
2005 70 Redactie (3) Aankondiging
2005 70 E. Roelfsema (3) Wie herkent deze persoon?
2005 71 Redactie (3) Aankondiging
2005 71 E. Terbije (3) Veurstellen
2005 72 Redactie (3) Kwartierstaat van Derk Scheper
2005 74 P.J.C. Elema (3) Schoonvoet (Bellingwolde / Oudeschans / Beerta)
2005 77 A Benedictus-Westen (3) Veurstellen
2005 78 Redactie (3) Kwartierstaat van Maria Geikens
2005 80 Redactie (3) Kwartierstaat van Egbert G. Schrage
2005 82 Redactie (3) Tijdschriften en jaarboeken
2005 86 J.S.A. Huising (4) Krijgsbijdragen
2005 92 H. Waarsing (4) Parenteel van Heije Waersinck (II)
2005 100 Redactie (4) Vraag van leden aan leden - (over Albertje Jans Koerts)
2005 100 Redactie (4) H@ndig - (over internet)
2005 101 C.J. Wegman (4) Zoekt en gij zult vinden (over de parenteel van Heije Waersinck)
2005 104 T.H. Doornkamp (4) Woar bist du aine van
2005 105 Redactie (4) Kwartierstaat van T. Doornkamp
2005 106 T. Hofman (4) Impressie van de excursie van 17 en 18 september 2005 - (klooster Corvey bij Höxter)
2005 108 J. Sassen (4) Het orgel in de Kloosterkerk van Ter Apel
2005 110 Redactie (4) Tijdschriften en boeken
2005 112 Redactie (4) Wie heeft meer informatie? (over een oorkonde uit 1429 uit het Staatsarchiv in Aurich)
2006 2 J.S.A. Huizing (1) Dorpstraat 48 te Vriescheloo
2006 5 J.S.A. Huizing (1) Fiebo Karsien Dijkmeijer, stelmaker te Vriescheloo
2006 9 B. Roossien (1) Westerwolders en hun woningbezit: deel 7:
2006 9 B. Roossien (1) Het kerspel Wedde. Deel 2: de marken Hoorn en Morige
2006 10 J. Tammes (1) Woar bist du aine van? (kwartierstaat Tammes x Meendering)
2006 12 G. Sandee (1) Woar bist du aine van? (kwartierstaat Maarsingh x Huiges)
2006 14 R. en Chr. Koens (1) Twee stammen of toch twee loten uit dezelfde stam? (Warnekes en Coenes)
2006 22 H. Waarsing (1) Parenteel van Heije Waersinck (III)
2006 26 A. Migchels (1) Aankondiging familieboek Mighels-Sterenborg
2006 30 M.J. Hofman (foto's of ansichtkaarten van verdwenen boerderijen en dorpsgezichten van Blijham i.v.m. boerderijenboek Blijham in wording)
2006 30 K.F. Beumée en M.J. Hofman (2+3) De Lutje Meulen in Blijham (Van Hazelhoff)
2006 34 Derk Poel (2+3) Kwartierstaat van de kinderen van Derk Poel (laatste molenaar op Lutje Meulen in Blijham)
2006 36 R. en Cr. Koens (2+3) Twee stammen of toch twee loten uit dezelfde stam? (II) (vervolg op jrg. 27, nr. 1, p. 14 e.v.)
2006 54 H. Groenendijk (2+3) Raadsels rond vier olielampjes uit Laudermarke
2006 57 B. Rossien (2+3) Een zwervend bestaan: Zigeuners, Hollandgänger en woonwagenbewoners) - lezing door G. van der Veen
2006 59 Redactie (2+3) Telefoonaansluitingen in 1954: Bellingwolde
2006 60 P. SCheper (2+3) Kwartierstaat van Harm Kraai schrijver in Westerwolde
2006 61 B. Rossien (2+3) Tijdschriften en boeken
2006 66 J. geertsema (4) Westerwolds import: Duitse immigranten in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (I)
2006 73 G. Luth (4) (On) gepast gedrag (200 jaar Calvinisering en sociale disciplinering in de classis Oldambt en Westerwolde van ca. 1600 tot 1800)
2006 81 P. Scheper (4) Trijntje Wijnholds-Mein (Westerwolds schrijfster)
2006 82 W. Bakker (4) Kwartierstaat Trijntje Wijnholds-Mein
2006 83 drs. J.G. Abbes (4) Excursie naar Bad Iburg en Tecklenburg
2006 86 Redactie (4) Westerwolders en hun woningbezit, deel 9: het kerspel Vriescheloo
2006 87 Redactie (4) C.J. Wegman erelid!
2006 88 A. van der Laan (4) Nakomelingen van Reiner Schoenmaker
2006 90 Redactie (4) Tijdschriften en jaarboeken
2007 2 J.S.A. Huizing (1) De limietscheiding - (Twisten tussen grensbewoners van Groningen en Drenthe; 1443, 1550, 1553, 1612, 1758)
2007 10 J.J. Kuiper (1) Het Gildeboek van Veenhuizen en Ter Maarsch (deel 1)
2007 14 J. Geertsema (1) Westerwoldse import: Duitse immigranten in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (2)
2007 23 Redactie (1) In het spoor van Trijntje - Familieboek Migchels - Sterenborg
2007 24 H. Kroeze (1) Projectplan Revitalisering Kloosterbeleving - Klooster Ter Apel wil in de eerste plaats klooster zijn
2007 26 Redactie (1) Nieuwe locatie RK archief Meppen www.KGVerband-Meppen.de
2007 27 B. Roossien (1) Het kamp 'De Beetse' - De geschiedenis van het werk- en interneringskamp 'De Beetse', 1935-1948 (lezing van J.J. Spanninga)
2007 30 H. Maarsingh (1) Ingezonden; Verklaring van de naam 'Westerwolde'
2007 30 Redactie (1) Tijdschriften en Jaarboeken
2007 35 J.J. Kuiper (2) Het gildeboek van Veenhuizen en Ter Maarsch (deel 2)
2007 40 Redactie (2) Handig Woordenboek der Nederlandse Taal online
2007 40 J.S.A. Huizing (2) De verpachting van de tolbrug en waag te Wedde (1609-1815)
2007 48 G.L. Nobbe (2) Het hebrecht
2007 51 J. Geertsema (2) Westerwoldse import 3 - Duitse immigranten in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw
2007 60 J. Wilpshaar (2) De grens tussen Duitsland enerzijds en de [provincies Gronignen en Drenthe anderzijds (Geen natuurlijke grens, maar het toevallig resultaat van historische ontwikkelingen)
2007 68 Redactie (2) Tijdschriften en Jaarboeken
2007 71 A.C. Bontjes / P. Bos (3) De oudste generaties van een familie Bontjes (I) (Oudeschans, Bellingwolde)
2007 81 W. Bakker / P. Scheper (3) Deelgenealogie Katuin / Katoen
2007 94 Redactie (3) Geschenk Wegman aan Westerwolde (2 grote keien met plaquettes: Slag bij Jipsinghuizen en de Wedder Heksenprocessen.
2007 96 Redactie (3) Aankondiging boek - 95 Jaar Christelijk onderwijs Vlagtwedde
2007 95 Redactie (3) Aankondiging boek - Genealogie van het Westerwolde geslacht Folders / Volders
2007 95 Redactie (3) Errata Westerwolders en hun woningbezit
2007 99 F.A. Bergman (4) In memoriam C.J. Wegman
2007 100 A.C. Bontjes en P. Bos + (4) De oudste generaties van een familie Bontjes II (Oudeschans, Bellingwolde)
2007 106 Bram van der Laan (4) In memoriam Piet Bos
2007 107 J. Geertsema (4) Westerwolder import, Duitse immigranten in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (4)
2007 115 Jochem G. Abbes (4) Najaarsexcursie naar Jever en het Angerland
2007 119 Redactie (4) Tijdschriften en Jaarboeken
2007 119 Redactie (4) Krantenarchief Streekhistorisch Centrum verhuisd naar nieuw onderkomen
2008 2 F.A. Bergman (1) In memoria G.L. Nobbe
2008 3 R. Wieten & J.W. Kok (1) Van oude bruggen, de dingen die voorbij gaan (Naei Heubrugge bij Wessinghuizen)
2008 7 A.C. Bontjes en P. Bos (1) De oudste genearaties van een familie Bontjes (III) - (Oudeschand, Bellingwolde)
2008 11 Redactie (1) H@ndig
2008 12 J.S.A Huizing De veerschepen te Wedde
2008 13 A. Mighels (1) Oproep tot hulp bij parenteel van W.H. Bruining, geb. 29-1-1702 Onstwedde
2008 14 J. Geertsema (1) Westerwoldse import - Duitse immigraten in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (5)
2008 28 H. Wubs (1) Onstwedde in 1824 nog geen echte gemeente
2008 28 Redactie (1) Kadastrale kaarten Westerwolde op het internet.
2008 33 Redactie (2) Van de redactie
2008 34 Redactie (2) In Memoriam Geert Kamies
2008 35 J. Geertsema (2) Westerwoldse import - Duitse immigraten in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (6)
2008 49 J.S.A. Huizing (2) De rechtszaak over de halfwezen Rendering uit Veele
2008 52 Redactie (2) Boek over familie Folders / Volders aangeboden
2008 53 P.J.C. Elema en A. van der Laan (2) De oudste generaties van een familie Bontjes ( IV) - (Oudeschans, Bellingwolde)
2008 58 H. Wilzing (2) Roeten Oa
2008 59 G.L. Nobbe (2) Het Hebrecht - De ontginningen
2008 61 J.S.A. Huizing (2) De instructies voor de commandeur te Ter Apel
2008 64 Redactie (2) TRIP-projecten in Westerwolde
2008 66 Redactie (2) Tijdschriften en Jaarboeken
2008 69 Redactie (3+4) Van de redactie
2008 70 J.S.A. Huizing (3+4) Redoute de Bakoven en de Linie te Bourtange
2008 70 R. Pinxterhuis (3+4) De Natte Horizon bij Bourtange (1) - Beschouwing vanuit de gemeente Vlagtwedde
2008 76 J.J. Lenting (3+4) Werkzaamheden rond Bourtange - Hoornwerken na 333 jaar even weer zichtbaar en de Linie weer zichtbaar gemaakt
2008 83 S. Puijman (3+4) De Natte Horizon bij Bourtange (2) - Beschouwing vanuit Stichting Groninger Landschap
2008 84 J. Geertsema (3+4) Westerwoldse import - Duitse immigranten in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (7)
2008 102 L. Kroeze (3+4) De jonge jeude (Herziene versie)
2008 103 Redactie (3+4) Nieuwe website www.verenigingwesterwolde.nl
2008 104 P.J.C. Elema en A. vd Laan (3+4) Jaxon
2008 110 H. Menke (3+4) Het ontstaan van de veenkolonie Rütenbrock - Lezing van de bijeenkomst van juni 2008
2008 114 J.G. Abbes (3+4) Burgsteinfurt, Gravenhorst en Bevergern - Verslag van de najaarsexcursie
2008 118 B. Roossien (3+4) Tijdschriften en Jaarboeken
2009 1 Redactie (1) Van de redactie
2009 2 R.M.A. Wegman (1) Het kortstondige bestaan van de naam Hulslage - (met een kwartierstaat Hulslage, vier generaties vanaf ca. 1625)
2009 7 H.Wubs (1) Een collectebus uit 1680 van een Onstwedder diaken (Hiske Mennersinck)
2009 8 P.J.C . Elema en A. v.d. Laan (1) Genealogie van een Roelof N.N. - met nakomelingen Pot, Spaarpot en Blaauwpot
2009 14 G. Fischer (1) Kwartierstaat van Berent Peters Wegman (geb. 21-11-1695)
2009 19 H. Wilzing (1) Moi Westerwolde
2009 20 R.M.A. Wegman (1) Een onbekend huwelijkscontract
2009 21 J. Geertsema (1) Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (8)
2009 34 B. Roosien (1) Tijdschriften en Jaarboeken
2009 37 Redactie (2) Van redactie en bestuur
2009 38 Redactie (2) Onthulling plaquette kerk Vlagtwedde
2009 39 P. Brood (2) Het landrecht van Westerwolde - Inleiding gehouden tijdens de bijeenkomst in de kerk te Vlagtwedde 21 maart 2009
2009 43 P.J.C. Elema en A. v.d. Laan (2) Genealogie van Hilbert Jans Pots - Aanvulling op: Genealogie van het geslacht Potze (Potze, Westerwolde nr. 3, sept. 1997)
2009 46 R. Wilzing-Bessembinders (2) Over Jan, 'n Urn en 'n Professor - 'n Vertelster oet Westerwolle
2009 48 J. Geertsema (2) Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (9)
2009 58 H. Wilzing (2) Plougd veur aiweg - Resoluties betreffende Clooster Ter Apel
2009 58 G. Luth (2) Resoluties betreffende Clooster Ter Apel
2009 59 B. Roossien (2) Tijdschriften en Jaarboeken
2009 61 Redactie (3) Van de redactie en bestuur
2009 62 H. Wilzing (3) Meester Neuteboom
2009 64 H. Wilzing (3) Over n biezundere onbekinde Westerwoldse schriever (over schriever Neuteboom, geb. 12-7-1865 Vlagtwedde)
2009 65 G. Luth (3) Meester Jan Hendrik Neuteboom
2009 70 J. Huizing (3) Een bruidslaken en -sloop uit 1826 (van Harmke Reints Goring, geb. 21-8-1802 Ellersinghuizen)
2009 72 G. Luth (3) Laarman te Heiloo - Vader, zoon en kleinzoon
2009 81 ds. N.M. van Ommeren (3) Toespraak dominee van Ommeren (Hervormde gemeente Vlagtwedde, gehouden tijdens de bijeenkomst van maart 2009)
2009 82 M. Nijkamp (3) Kind in oorlogstijd
2009 84 J. Huizing (3) Oproep stookhutten
2009 84 Redactie (3) Plaatsengids.nl - Alles over Nederland op één website
2009 85 J. Geertsema (3) Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (10)
2009 96 Redactie (3) Deutschlandgänger in Rheine - Personen mit Ausweis ausgestellt in Groningen (zie www.rheineahnen.de)
2009 98 B. Roossien (3) Tijdschriften en Jaarboeken
2010 1 Redactie (1) Van redactie en bestuur
2010 2 R.M.A. Wegman (1) Moord en doodslag in Ter Maars 1724 - Jan Wubbes (door Albert Lubberts Westerbrinks) proces tegen zwager Engel Frericks Edingh
2010 9 E. Houting en P. Verbree (1) Oproepen - Werkgroep Brinken en Foto's Kampenga
2010 11 J. Boerhave-Migchels (1) Boerschap Onstwedde en omgeving - Jachtgeld en Schapengeld 1883-1890
2010 12 J. Geertsema (1) Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (11)
2010 23 J.S.A. Huizing (1) Het kerkepad te Wedde - Uit de resolutieboeken van de stand Groningen
2010 26 B. Roossien (1) Jaarverslag 2009
2010 27 B. Roossien (1) Tijdschriften en Jaarboeken
2010 30 J. Boerhave-Michiels (2) Het verhaal achter de foto: Albert Harms Karskens (geb. 1815 Onstwedde)
2010 32 J. Geertsema (2) Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (12)
2010 44 G. Luth (2) Velthuis - (Gerardus Velthusius, predikant 1580)
2010 46 E.J. Broekema (2) De tram in Ter Apel
2010 52 J.S.A. Huizing (2) Sfeerimpressies - Foto's gemaakt tijdens de bijeenkomst op 13-3-2010 in Gasthof Husman in Neurhede
2010 53 A. Eenjes (2) Naamsveranderingen door de eeuwen heen
2010 53 redactie (2) 20.000 boeken verhuizen (van de Emländische Heimatbund, Am Neuen Markt 1, 49716 Meppen)
2010 53 R.M.A. Wegman HISGIS www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/groningen/groningen
2010 54 H. Wubs (2) Buirboek van Smeerling in archief vereniging
2010 55 redactie (2) Correcties en aanvullingen (op het vorige nummer)
2010 55 redactie (2) Tijdschriften en jaarboeken
2010 58 H. Wubs (3+4) Westerwolde niet meer het natuurlijke landschap van vroeger (over een toespraak van ir. Anne Zandstra van 3-6-1939 incl zijn foto)
2010 61 H. Wilzing (3+4) Dit vat hef geven (doopvont uit ws. 1324 Onstwedde; zie ook Westerwolde nr. 4, 1989)
2010 62 G. Luth (3+4) Familienamen (Achternamen eindigen op ing, Westerwoldse erven)
2010 67 J.G. Abbes (3+4) Ledenvergadering in Bourtange (Expositie en lezing over Boertange)
2010 69 G.J. Meijer (3+4) Westerwoldse VOC opvarenden http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl
2010 73 G. Geertsema (3+4) Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (13)
2010 84 J.S.A. Huizing (3+4) De pastor en de steeg te Wedde - Uit de resolutieboeken van de stad Groningen (13-10-1752)
2010 85 redactie (3+4) G. Sterenborg overleden
2010 85 redactie (3+4) Nieuwe Kroniek van het geslacht Haselhoff
2010 85 redactie (3+4) Op zoek naar grenspalen door H. Postumus ISBN 9789023247456
2010 87 redactie (3+4) Expositie Bezetting en Bevrijding Westerwolde en Kanaalstreek (in Bourtange)
2010 87 redactie (3+4) Oproep - Vondst bij de Wedderborg?
2010 88 redactie (3+4) Fotoimpressie excursie september 2010 naar Keulen en Brühl
2010 90 redactie (3+4) Rectificatie artikel Kind in oorlogstijd in december 2009, p. 82-84
2010 90 redactie (3+4) Rectificatie artikel Het kerkenpad te Wedde in maart 2010. p. 23 e.v.
2010 90 redactie (3+4) Tijdschriften en Jaarboeken
2011 1 Redactie (1) Van redactie en bestuur
2011 2 J.W. Kok (1) Als de stenen van de Burcht in Wedde konden praten, dan ...
2011 8 G. Luth (1) Westerwoldse Ingnamen van eigenerfden (II) uit oude akten tot 1593
2011 10 C. Rood (1) Stamreeks Eckringa
2011 12 P.J.C. Elema en A. van der Laan (1) Spaarpot (Aanvulling op artikel Genealogie van Roelof N.N. van maart 2009, p. 8 e.v.)
2011 18 Redactie (1) Aankondiging tentoonstelling De Middeleeuwen van Henk Helmantel in Klooster Ter Apel
2011 19 Redactie (1) Archeologisch onderzoek bij de Gravenberg
2011 22 A. van der Laan (1) Nakomelingen van Hemme Harms - noemen zich Riet, Reit em Reitsema
2011 24 J. Geertsema (1) Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (14)
2011 37 P.J.C. Elema en A. van der Laan (1) De nakomelingen van Jacob Hendriks [Hutspot] - later noemen ze zich De Jonge
2011 4 Jan Huizing Het gouden oorijzer van de SMW
2011 5 Jochem Abbes Op Staine'
2011 6 Theo Hofman Lezer aan het woord: Remmo Georgius
2011 7 Hanne Wilzing Dreven in tied
2011 8 Zevenmeersveenweg
2011 10 Lol op rekest
2011 11 Een foto met een verhaal
2011 12 Terugblik ALV in Vriescheloo
2011 14 F.A. Bergman De voormalige stelmakerij te Sellingen
2011 22 Beeldbepalende bedrijven in de regio: Ten Kate
2011 24 Een 'grensincident', rechtzaak onder den blooten hemel
2011 25 H. Benninga Moord in de Franse tijd
2011 28 J.S.A. Huizing Bijzondere grafmonumenten op het kerkhof van Vriescheloo
2011 30 J.S.A. Huizing Het Wafelijzer
2011 32 Interview Aike Maarsing
2012 6 De weg: Ceresstraat Stadskanaal
2012 9 Beeldbepalende bedrijven in de regio: Bakkerij Borgesius
2012 10 Jochem Abbes 400 jaar Tiengebodenbord Bourtange
2012 11 Lezer aan het woord: Hirzo Schuurman
2012 14 Jochem Abbes Recht doen aan gestorvenen
2012 16 De foto en het verhaal: Blijham 1941?
2012 17 Interview: Geeske Koeman-Poel
2012 26 J.S.A. Huizing Het erve op de Gaast te Bellingwolde
2012 32 Uitgelicht: Een merk- en boduurlap uit 1850 gemaakt in Wedde
2012 34 Jaap Kok Dagboek van een verpleegster in oorlogstijd: Herinnering aan de bevrijding
2012 36 Alie Noorlag De boerenorganisatie in de Tweede Wereldoorlog
2012 4 Jochem Abbes Twee kilometer geschiedenis - Wollinghuizen
2012 5 J.S.A. Huizing Uitgelicht: Een zilveren brandewijnkom
2012 6 Jenneke Weber De weg: Ossedijk
2012 9 Arend Jager De foto en het verhaal: Koningin Wilhelmina in Stadskanaal
2012 10 Helen Hofman-Kämink Beeldbepalende bedrijven in de regio: Slijterij Muthert
2012 12 Jochem Abbes De Westerwoldse pastoor van Rysum: Edo an Westerwolde
2012 14 Bert Roossien De Gereformeerde kerk Sellingen 175 jaar
2012 15 Hennie Lemein Interview: Klooster kent geen geheimen voor Allie Eenjes
2012 22 J.S.A. Huizing De verkoop van Westerwolde door Aremberg aan Willem van der Hove
2012 24 Jenneke Weber Terra Junior: De slag bij Jipsinghuizen
2012 30 Lezer aan het woord: Elly Engelkes
2012 31 Roelof Pinxterhuis Erf aan de A
2012 34 J.S.A. Huizing De overgave van de vesting Oudeschans aan de Staatse troepen in 1672
2012 36 A. en R. Hazelhof Van "borggraaf ofte rechtshujs" naar Haselhoff Sociëteit
2012 40 Jan Pieter de Groot Westerwolders in het Westfälische Adelsarchief
2012 5 Jan Pieter de Groot De eerste auto in Groningen
2012 8 Jenneke Weber De Weg: Agostraat Ter Apel
2012 12 Hennie Lemein Interview: Geert Kluiter
2012 14 Hans Ladrak De stelmakerij te Sellingen: een bouwhistorische opname
2012 18 Jenneke Weber Terra Junior: Arm en rijk
2012 23 Helen Kämink De foto en het verhaal: Klaas Koers en zijn kleine buurjongen
2012 24 Jaap Kok Stakingen onder veenarbeiders in de negentiende eeuw
2012 28 Helen Kämink Beeldbepalende bedrijven in de regio: Schoppenfabriek Streuding
2012 30 Lezer aan het woord: Wil Hoedemaker
2012 32 Hanne Wilzing De verdeling van de Smeerlinger Marke
2012 34 Jan Huizing Gepersonaliseerde kop en schotel
2012 35 Jan Huizing Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2012 40 Jaap Kok Rieks en Stiene - een paar apart in Staskanaal
2013 4 Jochem Abbes Verdwenen toren, verdwenen status. De kerk van Vlagtwedde
2013 5 Jan Huizing Gepersonaliseerde kop en schotel
2013 6 Ruut M.A. Wegman Parenteel Hindrick Jaspers, schoolmeester te Sellingen
2013 14 Helen Kämink De Weg: Bisschopsweg Vriescheloo
2013 18 Jan Huizing Prins Maurits gouverneur van Westerwolde
2013 20 Trijn Zandstra-Wenning uit Harpel over de oorlogsjaren
2013 24 Jan Huizing Westerwoldse resoluties en rekesten
2013 26 Helen Kämink De foto en het verhaal: Het beste paard van stal - Pieter Aers uit Stadskanaal
2013 27 Helen Kämink De foto en het verhaal: Klaas Koers en zijn kleine buurjongen
2013 28 Lezer aan het woord: Wenda Niemeijer
2013 29 Ruut Wegman Het portret van Albert Pieters Wegman en Antje Kragt
2013 30 Petri C.J. Velema Beeldbepalende bedrijven in de regio: Velema Mode Musselkanaal
2013 34 A. en R. Hazelhoff Beckering was de burcht van Wedde niet vergeten
2013 38 Jan Huizing Dorsvereniging Eensgezind te Vriescheloo
2013 5 Jan S.A. Huizing Een huwelijksbord met een Westerwoldse connectie
2013 6 Ruut M.A. Wegman Parenteel Hindrick Jaspers, schoolmeester te Sellingen
2013 10 Petri C.J. Velema Winkeliersdochter in Musselkanaal
2013 13 Lezer aan het woord: F. Alting
2013 14 Jan S.A. Huizing De Eigenaren van de Ossekamp te Bellingwolde
2013 18 Jan S.A. Huizing Bedreigd Erfgoed: de bedelboerdrij in Onstwedde
2013 22 Henk Blauw Scheepsjagen, een beroep of een noodlot?
2013 24 Jan de Vries Turfsteken in het land van de groothertog - Vledderveen
2013 27 Albert Migchels Geert Sterenborg en Zwaantje Volders
2013 28 Hennie Lemein Interview: Johanna Vos uit Poldert
2013 32 Jan S.A. Huizing De kerkvoogd Boelman Heijes uit Vriescheloo
2013 34 Helen Kämink De hond van Berend Wever in Mussel
2013 35 Helen Kämink De foto en het verhaal: Klaas Koers en zijn kleine buurjongen
2013 36 Klaas Meijer Beeldbepalende bedrijven in de regio: Knigge & Co. - Meubelfabriek Knicos
2014 5 Jan S.A. Huizing Een paar zilveren kniegespen
2014 6 Jaap Kok Hotel Dopper Stadskanaal
2014 9 Helen Kämink Onze club: VV Onstwedde
2014 10 Jan S.A. Huizing Interneringskamp Vriescheloo
2014 14 Henk Blauw Jeugdherinneringen: ZKZZP'ers
2014 18 Hennie Lemein Interview: Pina Kruize-Draadjer - Stelmakerij Sellingen
2014 22 Ruut Wegman Een conflict over de aanwas der Heerlijkheid Wedde
2014 27 Albert Migchels Geert Harms Migchels en Roelf Migchels
2014 28 Jan S.A. Huizing Westerwoldse resoluties en rekesten
2014 32 Helen Kämink De etsen van Johan Hemkes
2014 34 Ruut Wegman De windmolen van Wedde
2014 41 Klaas Meijer Bedreigd Erfgoed: Opnieuw de boerderij Dorpsstraat 1 in Onstwedde
2014 5 Jan S.A. Huizing Uit zuivere liefde en trouwe min - kop en schotel
2014 6 Jaap Kok Hotel De IJzeren Klap te Musselkanaal
2014 9 Helen Kämink Onze club: Sportclub Ter Apel STA
2014 10 Gerard Steenhuis Rudolph Rolfes 'Jürgengeels' van Plaatze 12 (1788) Rütenbrock
2014 16 Dicky Boelman Beeldbepalend bedrijf: Radio Boelman in Stadskanaal
2014 19 Jaap Kok De foto en het verhaal: Een kerk op het water
2014 20 Jan S.A. Huizing Het kloostererve te Bellingwolde
2014 24 Hennie Lemein Interview: Klaas Steenhuis Stadskanaal
2014 28 Geert Volders Westerwolde tijdens '14-'18
2014 33 Albert Migchels Albert Karskens en Zwaantje Bessembinders
2014 34 Gert Schuurman Een doodslag in Sellingen
2014 36 Willem Mulder Een soort economie waarvan we ons nu geen voorstelling meer kunnen maken
2014 40 Jan S.A. Huizing Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2014 5 Jan S.A. Huizing Een toejas uit het Oostzeegebied
2014 6 Jaap Kok GADO busstation in Stadskanaal
2014 8 Elly Engelkes Jarke Engelkes - Geschiedenis van een gemeentesecretaris
2014 14 Geert Volders Westerwolde tijdens '14-'18
2014 19 Helen Kämink Onze club: Jahn II basketbal Stadskanaal
2014 20 Jacob Westendorp De verbouw van boekweit op het hoogveen
2014 24 Christina Lutz Beeldbepalende bedrijven in de regio: Juwelier Lutz te Stadskanaal
2014 26 Jan S.A. Huizing Westerwoldse resoluties en rekesten
2014 28 Hans ter Heiden Interview: Willem Ten Have uit Harpel
2014 32 Helen Kämink Werken aan het spoor - Stadskanaal - Ter Apel
2014 33 Jochem Abbes Opening Kamp de Beetse
2014 34 Jan S.A. Huizing In de voetsporen van de Arembergen
2015 5 Jan S.A. Huizing Pijpenkoppen
2015 6 Jaap Kok Huize Bareveld
2015 10 Jan S.A. Huizing Westerwoldse resoluties en rekesten
2015 12 Hans ter Heiden Interview: Reint Meins uit Weende
2015 16 Tjarko van Dijk Albertje Loeks, smokkelaarster en visverkoopster uit de Lethe
2015 18 Helen Kämink De foto en het verhaal: Tuinieren in het nette pak
2015 20 Hennie Lemein Bombardement op d aardappelmeelfabriek Musselkanaal en Omstreken
2015 24 Helen Kämink Stadskanaal in 1864
2015 26 Jan S.A. Huizing 400 jaar Semslinie
2015 32 Marten Fokkens De grote urnenvondst bij Wedde in 1943
2015 36 Jan S.A. Huizing Meijers van de kerk te Bellingwolde
2015 40 A. en R. Hazelhoff Van Weertshuis tot Borggraafhuis - Burgt Wedde
2015 46 Wim Bruining Het portret van Jan Schoenmaker en Jantje Scheper met dochter Stientje
2015 5 Jan S.A. Huizing Diergeneeskunde
2015 6 Jaap Kok Buinerverlaat
2015 12 Hans van der Wiel Wat is er te zien in Ter Maarsch en Veenhuizen?
2015 16 Jan S.A. Huizing De bouw van een tweede graanmolen in Bellingwolde
2015 20 Jacob Westendorp Zandberg, een Duitse kolonie in het Valthermoeras
2015 24 Helen Kämink Stadskanaal in 1864
2015 27 Jan S.A. Huizing Westerwoldse resoluties en rekesten
2015 32 Geert Volders Met een 'Spiegel' Cyclestar naar Onstwedde
2015 34 Roelof Pinxterhuis Het Philipsgevoel van Johannes Pieter Koedam
2015 37 Wim Bruining Het Portret van: Klaas Jonkheim en Gepke Scheper
2015 38 A. en R. Hazelhoff Van Weertshuis to Borggraafhuis - Burgt Wedde
2015 44 Geert Volders De onafhankelijkheidsvieringen van 1913
2015 46 Geert Luth Sellingen ten tijde van meester Neuteboom
2015 48 Geert Volders Onder vuur - 350 jaar Eerste Munsterse Oorlog 1665-1666
2015 52 Jakob Been Het Stadskanaal in Ter Apel
2016 5 Jan S.A. Huizing De slag bij Jipsinghuizen 1665 - militaire achtergrond
2016 10 Hans ter Heiden Interview met Sanne Meijer
2016 12 Harm Scholte Herinneringen aan Rhederbrug
2016 16 Hans ter Heiden Roel van Duijn - biologisch boeren in Veele
2016 22 Tjarko van Dijk Het testament - De andere kant van Bommen Berend
2016 26 Jan S.A. Huizing De heerlijkheid van Wedde en Westerwolde
2016 28 Jochem Abbes Een Westerwolds kruisvoetkabinet
2016 30 Jan S.A. Huizing Diergeneeskunde - De behandeling van 'wrang'
2016 4 Geert Volders Grensgeval - Over grenspalen
2016 5 Jan S.A. Huizing Zeldzaam: een boetnaald van messing
2016 6 Jurriane Rendering Van Renwerinck, Renweringh naar Rendering
2016 10 Jan S.A. Huizing Het oude kerkhof van Bellingwolde eindelijk gevonden
2016 12 Harm Scholte Herinneringen aan Rhederbrug
2016 16 Hans ter Heiden Interview: Trijnie Koolhof-Tjammes uit Bellingwolde
2016 20 Jan S.A. Huizing Rembt ten Ham - De held van Jipsinghuizen
2016 22 Tjarko van Dijk De kolonisatiemaatschappij 'Eigen Haard' o.a. in Veelerveen
2016 26 Jan S.A. Huizing Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2016 30 Sanne Meijer Hekserij en de Giezelbaarg
2017 5 Jan S.A. Huizing Een huwelijk op haardplaatjes
2017 6 Bé Scholte Terug naar Bourtange
2017 11 Jan S.A. Huizing Tittie Goosens - Klokkengieter uit Bellingwolde
2017 14 Hans ter Heiden Het westerwolds
2017 21 Albert Migchels Het portret van: Jan Maarsingh en Margrietha Maarsingh
2017 22 Arne C. Jansen Bienvenuto! Welkom in Bellingwolde - een villa in Bellingwolde
2017 27 Tjarko van Dijk Mobilisatietheepot
2017 29 Jan S.A. Huizing Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2017 30 Sanne Meijer Abeltjeshuis
2017 5 Jan S.A. Huizing Een bijzondere trommel
2017 6 Hans ter Heiden Plaggenhut op het Weenderveld
2017 8 Jakob Been Hotel de Poort in Ter Apel
2017 11 Albert Migchels Het portret van: Albert Schuring en Rikste Migchels
2017 12 Tjarko van Dijk Willem Hero Dinkla: landbouwer in hart en nieren
2017 18 Hans ter Heiden A.H. Smith, een veelzijdig schrijver
2017 20 Joop Tilbuscher Woningwetwoningen in de gemeente Vlagtwedde
2017 25 Michiel Teunisse Oorlogsfoto niet bij Grebbelinie, maar in Bourtange gemaakt
2017 28 Jan S.A. Huizing Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2017 30 Sanne Meijer Klooster Ter Apel
2017 5 Jan S.A. Huizing De 'spleut' - Spleethoutje onmisbaar bij het maken van bijenkorven
2017 6 Geert Volders Westerwolde terug van weggeweest - een nieuwe gemeente
2017 10 Dirk Kome Tonnis Post - Fotograaf van de vooruitgang
2017 14 Jan S.A. Huizing De kerk van Friescheloo
2017 16 Hans ter Heiden Bert Veenman, plattelandsdokter, natuurbeschermer, fotograaf
2017 21 Albert Migchels Het portret van: Harm Migchels en Zwaantje Karskens
2017 22 Jochem Abbes 500 jaar reformatie - Westerwolde in de tijd van Luther
2017 26 Jan S.A. Huizing De overstroming van 25 december 1717
2017 27 Geert Volders Uit de collectie van de Historische Vereniging
2017 28 Jan S.A. Huizing Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2017 30 Sanne Meijer Retour Ter Apel - Smeerling
2018 5 Jan S.A. Huizing Gouden en zilveren voorwerpen: de 'pronkjuwelen' van rijke boeren
2018 6 Jan Battjes Een tragisch ongeluk in het Hebrecht
2018 10 Dirk Kome Tonnis Post - Fotograaf van de vooruitgang
2018 14 Jan S.A. Huizing Een Westerwolder in Parijs
2018 16 Hans ter Heiden Interview: Harm Dijkmeijer uit Veele
2018 21 Jan S.A. Huizing Het portret van: Geert Jans Huizing en Geertje Jans Snelter
2018 22 Geert Luth Sociale mobiliteit in het kerspel Sellingen
2018 28 Jan S.A. Huizing Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2018 30 Sanne Meijer De Joodse begraafplaats in de Maten
2018 5 Jan S.A. Huizing De beddenpan
2018 6 Tjarko van Dijk De marechausseebrigade Nieuweschans
2018 11 Jan S.A. Huizing Het portret van: Berend Hamster en Jantje Roelfsing
2018 14 Bert Jan Hartman Het verhaal van Lammert Huizing uit Sellingen 1944
2018 18 Hans ter Heiden Alle Wacht: Schoolmeester uit roeping
2018 23 Jan S.A. Huizing Unieke vondst: Spekkendikkenijzer uit de 18e eeuw
2018 27 Obby Veenstra 100 jaar Kunstkring De Ploeg - schilders van het Groninger land
2018 29 Hanne Wilzing Een pijnlijk monument in Smeerling
2018 32 Jan S.A. Huizing Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2018 34 Sanne Meijer Dwars door Westerwolde
2018 5 Jan S.A. Huizing Over de pit en de snotneus: Huisverlichting in de loop der tijd
2018 6 Tjarko van Dijk Karl Marx in Westerwolde en het Oldambt
2018 12 M.P. Bruining-Principaal De gevaarlijke bevrijdingsnacht - Wedderbergen
2018 15 Harmien Bruining Het portret van: Roelf Egberts Bruining en Jantje Bima
2018 16 Obby Veenstra Mode voor dames rond 1900: Deftig zwart
2018 18 Hans ter Heiden Interview: Doede Bruinsma uit Harpel
2018 23 Bert Jan Hartman Het verhaal van Lammert Huizing uit Sellingen 1944
2018 30 Erik Wubs Een gedenkwaardige reis in 1835 naar het klooster Ter Apel
2018 32 Jan S.A. Huizing Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2018 34 Sanne Meijer Het Bisschopskerkhof van Jipsinghuizen
2019 5 Sanne Meijer Laudermarke: het Lourdes van Westerwolde
2019 6 Rienhart Wolf Van schets tot ets: Johan Hemkes in Westerwolde
2019 8 Hans ter Heiden Beek in beeld - Metamorfosen van het Westerwoldse landschap
2019 12 Erik Wubs Wat straatnamen ons soms vertellen
2019 16 Obby Veenstra Toen roken nog gewoon was
2019 18 Hans ter Heiden Interview: De 'wielerhistorie' van Heiko Kiewiet uit Wedde
2019 24 Jurriane Rendering Het verborgen verleden van Steffen Hinrich Richter
2019 32 Alderik Visser Westerwolde op de kaart - kaart uit 1791
2019 34 Geert Volders Het portret van: Hindrik Louwdijk en Anna Leemhuis
2019 5 Sanne Meijer De kruidenierszaak van de familie From uit Ter Apel
2019 6 Tjarko van Dijk Historicus Johan Huizinga en Westerwolde
2019 10 Erik Wubs St. Luciahuis: een vrouwenklooster in Ter Apel (1925-1971)
2019 12 Geert Volders Vierhonderd jaar stadsbezit Westerwolde
2019 16 Obby Veenstra Spelenderwijs - over oud speelgoed
2019 18 Hans ter Heiden Geert Schreuder - 50 jaar kunstschilder
2019 24 Elly Engelkes Eerste gemeentehuis Vlagtwedde in boerderij annex herberg
2019 27 Erik Wubs Het voormalige klooster van Ter Apel - een wereld op zich
2019 30 Sandra de Regt Vroege bewoners in Westerwolde: de urnencultuur
2019 32 Hans ter Heiden Re-enactment bij Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange
2019 34 Hanne Wilzing Het portret van: Berend Jans Wilzing en Ikien Hannes Hids
2019 5 Sanne Meijer 100 jaar vrouwenkiesrecht in Westerwolde
2019 6 Berend Jan Harding Een romantisch Westerwolds landschap van Jacob Bruggink uit 1847
2019 10 Erik Wubs Interview: oud-docent Jan Groen
2019 12 Geert Volders Project 'Joods leven in het grensgebied'
2019 16 Obby Veenstra Tastbare herinnering
2019 18 Hans ter Heiden Rijksmonumentale bouwval in Onstwedde nu écht pronkjuweel
2019 24 Alderik Visser Mensenoffers in het moeras? De houten weg van Ter Haar naar Valthe
2019 28 Jacob Been De postkoets in Ter Apel
2019 30 Tjarko van Dijk Bommen op Bellingwolde
2020 4 Tjarko van Dijk 2020: Het Westerwolds Landrecht 550 jaar geleden opgetekend
2020 5 Sanne Meijer De Dikke Eik van Ellersinghuizen
2020 6 Sandra de Regt De kruidentuin van Museum Klooster Ter Apel
2020 12 Roelof Pinxterhuis Reconstructie Bourtange - Mr. Gerrit Overdiep vond de juiste balans
2020 16 Obby Veenstra De lange weg naar (volledige) inventarisatie van de MOW-collectie
2020 18 Hans ter Heijden Tabeh Sobat - Brieven uit Indië van Aaldert aan Ypkje in Ter Apel 1945-1948
2020 24 Z.I. Anastasia van der Werff-Podgórski Herdenking 1e Poolse Pantsedivisie
2020 27 Sandra de Regt Het essenlandschap in Westerwolde - de Westeresch bij Veele
2020 30 Arne C. Jansen De fabel van het NSB-verleden van Wedde
2020 34 Hanne Wilzing Aaltje: Het potret van vier generaties in Smeerling
2020 5 Hans ter Heiden Ruiten Aa kanaal 100 jaar!
2020 6 Geert Volders Hoe prins Frederik (niet) in Wedde gegeseld werd
2020 10 Rienhart Wolf Een historische levensader voor het klooster in Ter Apel
2020 12 Geert Volders Het Aaltje-project is gestart
2020 15 Obby Veenstra Hoe geniet je van geschiedenis in een anderhalve meter samenleving?
2020 18 Tjarko van Dijk De uitzetting van Duitse burgers uit Nederland na de oorlog
2020 24 Hans ter Heiden Over de dringende noodzaak van een gemeentelijke monumentenlijst
2020 28 Sandra de Regt Uit de Westerwoldse familiegeschiedenis van Hans Thedinga
2020 31 Tjarko van Dijk Het portret van Jacobus Heres
2020 32 Jochem Abbes 2020: 75 jaar Vrijheid en 40 jaar Historische Vereniging Westerwolde
2020 4 Sandra de Regt Archeologisch onderzoek tijdens het herstel van de Ruiten Aa
2020 6 Rolien Hadders Aaltje ter Wisch over het boerenleven in Westerwolde rond 1900
2020 11 De verdwenen Eems
2020 12 Jacob Been Waarom stonden er zoveel hotels in Ter Apel?
2020 14 Arne C. Jansen Het geval Johannes Hommerinckhuisen
2020 17 Frits van der Heide Het portret van: Hindrik Boels en Roelfien Wubs en dochter Hadewieg
2020 18 Hans ter Heiden Interview met Obby Veenstra, directeur van het MOW
2020 24 Obby Veenstra Boter van de boerin
2020 26 Erik Wubs De koude winter van 1762-1763
2020 28 Henk Opheikens Voormalige vluchtroutes langs de grens met Duitsland
2020 30 Geert Volders Verhalen van lief en leed op de begraafplaatsen in Westerwolde
2020 32 Erik Wubs Bierproductie en -consumptie in middeleeuws en vroegmodern Westerwolde
2021 5 Hans ter Heiden Rijksmonumentaal orgel in kerkje van Weite
2021 6 Wilma Koning Wonen en werken langs de Duitse grens - Brugwachter Wijmeersterbrug
2021 12 Rienhart Wolf Stop de teloorgang van middeleeuws cultuurlandschap
2021 16 Obby Veenstra Hoe persoonlijk spreken objecten? Privacy van kiekjes
2021 18 Tjarko van Dijk Willem Friedrich over zijn band met Oudeschans
2021 24 Jacob Been Ir. Cornelis Lodewijk de Vos tot Nederveen Cappel
2021 26 Geert Volders Oorlogsherinneringen van de laatste getuigen in Onstwedde
2021 28 Henny Groenendijk De verdwenen Eems tussen Landegge en Sellingen
2021 30 Rolien Hadders Aaltje ter Wisch over het boerenleven in Westerwolde rond 1900
2021 10 Lizanne Trenning Het portret van: Hendrik (Waarsing) Trenning en Margrieta Maarsingh
2021 11 Erik Wubs De Sint Willibrorduskerk van Ter Apel
2021 14 Lieuwe Jongsma Van Pernambuco naar Vriescheloo: Christiaan Wachtloo, predikant
2021 16 Jochem Abbes De vliegtuigcrash van tachtig jaar geleden in Jipsinghuizen
2021 18 Geert Volders Verhalen van lief en leed op de begraafplaatsen in Westerwolde
2021 22 Erik Wubs Rechten op de Wedderborg en Westerwolde - Akte van overdracht uit 1392?
2021 24 Wout J. van Bekkum De Joodse families Frank en Sachs in Bourtange
2021 28 Jacco Pranger Het tolhuis aan de Streekweg 1 in Holte
2021 30 Jan Burema Twee Westerwoldse scholieren in Stad
2021 5 Harm Kuper Het portret van: Harm Bruining en Klaassien Jansen met dochter Jantina Klaassina
2021 6 Obby Veenstra Het tuinpad van mijn vader - Over ons verlangen naar vroeger
2021 12 Fons van Wanroij De Onstwedder Tie - Verklaring van een toponiem
2021 14 Gerda Nijenbrinks Een teken van liefde: Hoe Alke Boels Wupke Boels werd
2021 16 Lieuwe Jongsma Over verdedigingswerken en de veranderende werking van de grens
2021 18 Tjarko van Dijk Afscheid van Hans ter Heijden, een veelzijdige en zorgvuldige hoofdredacteur
2021 24 Rienhart Wolf De bouwhistorie van Klooster Ter Apel in een nieuw daglicht
2021 26 Lizanne Trenning Van boeren tot bankiers - Trenning in Laude, 1480-1913
2021 30 Lieuwe Jongsma 1589 - Het scheepvaartkanaal van Bellingwolde naar Rhede dat er nooit kwam
2021 34 Geert Volders Lief en leed op begraafplaatsen: Een droevig mijnongeluk in Vriescheloo
2022 5 Berend Jan Harding Het portret van: Harm Schuring en Geertje van Hateren
2022 6 Obby Veenstra Oor icoon - Over het dragen van oorijzers
2022 8 Jacob Been Gegrepen door de geschiedenis van Ter Apel
2022 10 Hemmo Clevering "Een werk van beteekenis" - de verharding van de Schaalbergerweg in 1928
2022 14 Lizanne Trenning Van boeren tot bankiers - Trenning in Laude, 1913 - 1986
2022 18 Tjarko van Dijk Jan van Linge - verantwoordelijk voor de "fabrieksboerderij" in Veelerveen
2022 24 Lieuwe Jongsma 1483 - Het Spaanse diep, een kanaal dat nooit voltooid werd
2022 28 Geert Volders De tragedie van Isaac Hartog - Een strafzaak vol onverwachte wendingen
2022 4 Tjarko van Dijk 1572 en 1672: De republiek en Westerwolde
2022 6 Obby Veenstra De romantiek van de brommer
2022 13 Jan S.A. Huizing Oudeschans in het Rampjaar 1672
2022 18 Egge Knol De standvastige Prott: Bernhard - Johan Prott, verdediger van Bourtange in 1672
2022 24 Jan Huizing De kerkklok van Vriescheloo, gegoten in 1679
2022 26 Geert Volders Lief en leed op de begraafplaatsen in Westerwolde - ds. Adamus Oomkens
2022 30 Lieuwe Jongsma De wegen van de bisschop - Het oorlogspad in Westerwolde?
2022 32 Jakob Been De commandeurs van Ter Apel.
2022 34 Berend Jan Harding en Ruut Wegman Het portret van Geert Schuring en Alberdina Boels
2022 4 Obby Veenstra In geuren en kleuren: nieuwe wegen in historisch onderzoek
2022 5 Marjan Daanje en Melissa Steenhuis De heksen van de Ruiten Aa
2022 8 Jacco Pranger Jan Hubbeling Snelter, beter bekend als "Jan Hobbel"
2022 10 Rienhart Wolf en Stijn Arnoldussen Grondradaronderzoek rond Museum Klooster Ter Apel
2022 12 Jona van Keulen Naar Suriname en terug - Unico Wilkens werd plantage-eigenaar
2022 18 Lizanne Trenning Sterenborg: boerderij en boerenfamilie
2022 24 Chonda Luring-te Velde De drie bijbanen van de Onstwedder hoofdonderwijzer
2022 29 Petronella J.C. Elema Aantekening in familiebijbel speelde belangrijke rol in rechtsproces te Wedde
2022 34 Lieuwe Jongsma Recensie van de Landschapsbiografie van Westerwolde
2023 4 Geert Luth Leedaanzeggen aan bijen, minder vreemd dan gedacht
2023 5 Geert Volders Nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde
2023 6 Jakob Been Historische Kring Ter Apel: Johannes Nicola, bos en landbouwopzichter namens de stad Groningen
2023 8 Harm Veldman De Reformatie: een lange weg naar Oost-Groningen 1517-1594
2023 15 Berend Jan Harding en Ruut Wegman Het portret van Wubbe Alberts Harding en Geertruida Maarsingh
2023 16 Jacco Pranger Korfbalvereniging DIOS in Wedde
2023 18 Lizanne Trenning Grafisch puzzelen vanuit gevoel en verhaal: Grafisch vormgever Janty Heeres uit Rhederveld
2023 24 Willem G. Doornbos Geert Buirs: een Vlagtwedder in Den Haag, 1913
2023 30 Geert Volders Gemeentelijke herindelingsperikelen in de negentiende eeuw
2023 4 Tjarko van Dijk Column: een stilzwijgend monument van moed en medemenselijkheid
2023 5 Geert Volders Nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde
2023 6 Geert Volders De Joodse begraafplaats Ter Apel - Bede om hulp voor het gezin Kropveld
2023 8 Obby Veenstra 50 jaar MOW: Een halve eeuw museum in beeld
2023 13 Jan S.A. Huizing Schadeafwikkeling van het rampjaar in Westerwolde, alleen maar verliezers?
2023 14 Gerda Nijenbrinks-Beer Niet voor het geluk geboren - Het leven van Geert Boels (1864-1926)
2023 18 Lizanne Trenning In gesprek met dominee Huib Marchand
2023 24 Jan S.A. Huizing De herovering van de vesting Nieuweschans in 1673
2023 29 Rienhart Wolf en Stijn Arnoldussen Historische Kring Ter Apel - Eerste resultaten van de opgravingen rond Klooster
2023 31 Lieuwe Jongsma Westerwolde in 1826 volgens de schoolmeesterrapporten
2023 4 Klaas Meijer Column: Eerherstel voor de heksen van weleer?
2023 5 Jakob Been Historische Kring Ter Apel: dr. Theodor Brümmer
2023 9 Geert Volders Historische bronnen: het militaire stamboek van Jan de Vries
2023 14 Lizanne Trenning De historie van de Historische TT in Vlagtwedde
2023 18 Erik Wubs Ter Apeler carnaval: een geschiedenis
2023 24 Ko Lenting Het verhaal van een zilveren mesheft gevonden bij de Wedderborg
2023 29 Hemmo Clevering Evangelisaties in Westerwolde